Klinking av båter, en gammel byggemåte som nå har tatt et nytt steg på veien til listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. (Fotomontasje: Forbundet Kysten)

 

Alle statspartene i Norden vil nominere klinkbåter inn på eksklusiv kulturarv-liste.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nå er det offisielt, melder Forbundet Kysten til sine samarbeidspartnere og støttespillere: Alle statspartene i Norden og Færøyene og Åland slutter seg til den fellesnordiske nominasjonen av klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Det var nå nylig at Forbundet KYSTEN ved leder Tore Friis-Olsen fikk den gledelige informasjonen, i form av en epost fra Kulturdepartementet i Norge. Her er et utdrag fra eposten:

«Til de nordiske statspartene til UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven. Kulturdepartementet viser til tidligere kontakt om Norges invitasjon til en fellesnordisk nominasjon av klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Vi har gleden av å informere om at alle de nordiske statspartene nå har bekreftet at de stiller seg bak nominasjonen. Færøyene og Åland har også bekreftet sin støtte. Vi setter svært stor pris på at et samlet Norden dermed står sammen om å løfte fram dette viktige immaterielle kulturuttrykket. Dette vil også være den første fellesnordiske nominasjon til UNESCOs lister og fortegnelser over den immaterielle kulturarven. I løpet av februar vil det endelige nominasjonsskjemaet og vedleggene bli ferdigstilt. Kulturdepartementet vil deretter oversende alt til Norges permanente delegasjon til UNESCO i Paris.»

Forbundet Kysten melder at nå i løpet av mars 2020 vil representantene fra de nordiske statspartene, altså kulturdepartementene i Norden, tre sammen for å signere nominasjonen.

Vi tar med at fristen for å nominere til UNESCO oppgis til å være 31. mars, samt at det det nordiske samarbeidet om nominasjonen koordineres av Forbundet Kysten, de jobber som vi forstår med bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Les mer om saken her