Beate H. Adolfsen fra Norske kvener Ytre Oslofjord. (Foto: Unni Elisabeth Huru)

 

Klar kvensk utfordring til våre folkevalgte, i første omgang i Horten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Hei. Takk for at du tok deg tid til en prat på Frivilligdagen tidligere i høst, og at du ønsker å lytte til kvenene. Vi har ventet med å ta kontakt med kommunepolitikerne, slik at dere alle har fått tid til å falle til ro etter valget.»

Slik innledes brevet som Norske kvener Ytre Oslofjord nylig sendte til kommunens politikere. Spørsmålet er: Sannhet og forsoning – hva vil Horten gjøre nå?

I brevet viser de til rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, hvor bildet er det av en dyster fornorskningspolitikk med et etterslep som i praksis ennå pågår. Et etterslep som etter faglig nyansering nå gjerne omtales som en fornorskningsprosess. Samtidig, skriver lokalforeningen, bringer rapporten håp og maner til kvensk dugnad over hele landet. Så derfor, spør de, vil Horten fortsette å gå foran?

«I vår kommune har politikerne gått foran når det gjelder flagging på Kvenfolkets dag, og vi håper dere vil fortsette i samme ånd. Stortinget vedtok fornorskingspolitikken i 1852, og deres forlengede armer var kirke og skole. Vi ønsker at begge arenaene blir avvendt til forsoning i tiden som kommer, og vil i vårt område starte med skolen. Våre to spørsmål til dere angår politikernes mulighet til å bidra for å bevisstgjøre innbyggerne, gi de som er rammet mulighet til forsoning, og barna mulighet til å lære om vår rike og mangfoldige historie», kan vi lese i brevet. Og spørsmålene i brevet, et brev som for øvrig skal utvides også til andre kommuner, de går som følger:

Hvordan vil ditt parti stille seg til et eventuelt spørsmål om å gi en offentlig unnskyldning til sine kvenske innbyggere?

Hva vil ditt parti gjøre for at barn inneværende skoleår kan lære om kvenene?

Vi tar med at kvenene i Ytre Oslofjord jobber med sannhetsrapporten også på annet vis enn via brev til politikere. Tidligere i høst deltok de på forbundets organisasjonsseminar om rapporten, det var i Tromsø, og snart holder de åpent møte om saken.

Dit kommer etter planen kommunens varaordfører Eddy Robertsen, fulgt av innledere som Anna Kaisa Räisänen fra Kvensk institutt. Tema er nettopp skolen. Skolens rolle som aktør i fornorskingspolitikken, og skolen muligheter i arbeidet for forsoning.

Det åpne møtet holdes lørdag 25. november. Unødig å si, du er velkommen.