Datoen 1. juni 2023 anses som en merkedag i norsk historie, da skal denne gjengen og en lang rekke andre kjente stemmer legge fram rapporten etter mange års arbeid. (Foto: Stortinget)

 

Kventeateret og Nasjonalteateret melder: Skal lese hele sannhetsrapporten høyt for nasjonen, 35 timer i ett strekk.

 

Arne Hauge
arneruijan-kaiku.no

 

Også folkene fra vårt eget Kvääniteatteri skal på scenen når startskuddet går for opplesning av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Torsdag 1. juni starter det, med livestrømming fra klokken 12.

«Lesedugnaden involverer en rekke kjente profiler og vil ta over 30 timer», melder aktørene bak i ei pressemelding sendt ut i dag onsdag. Også Festspillene i Bergen er med på initiativet, kalt en nasjonal forsoningsdugnad med scenisk lesning av kommisjonens rapport fra perm til perm, fra Nationaltheatrets hovedscene. Over 700 sider skal leses.

Arrangementet har fått navnet «Norge lytter», og lesningen vil foregå gjennom natten i over et døgn og sendes direkte på NRK.

– Den norske befolkningen må få høre sannheten om og konsekvensene av norske myndigheters politikk og behandling av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Det er på tide å lytte. Først kommer sannheten, så alle tiltak som kan bidra til forsoning, sier Frank Jørstad, teatersjef for Kvääniteatteri.

Folkene som skal lese kommer fra hele landet, blant andre kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre. På listen finner vi Joar Nango, Mikkel Gaup, Kari Slaatsveen, Solveig Kloppen, Adele Matheson Mestad, kommisjonenss medlemmer og skuespillere fra Det Samiske Nasjonalteatret, fra Kvääniteatteri, Nationaltheatret og Hålogaland Teater.

– Den symbolske betydningen av at folk fra hele Norge, fra nord til syd, samles og fremfører rapporten i sin helhet og kan følges fra stuer, sykehjem, lesesaler og forsamlingslokaler, er enorm, sier Kristian Seltun, teatersjef for Nationaltheatret.

Lesningsdugnaden, meldes det, skal bidra til å løfte nasjonens urfolk og minoriteter opp på scenen; fortelle historiene, spre kunnskap og ta flere skritt mot anerkjennelse – og kanskje etter hvert også forsoning.

Det var den 14. juni 2018 at Stortinget oppnevnte sin kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.