Viktig språkjobb: Fra kvensk hold er Tove Raappana Reibo nevnt i rapporten. Hun ses her sammen med illustratør Hanne Jorunn Woldstad. Anledningen gjaldt eventyrbok for barn. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Nok en fyldig årsrapport fra Språkrådet. Medarbeider tilsatt for å følge opp Sannhetskommisjonen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Språkrådet har tilsatt en medarbeider i et ettårig engasjement for å greie ut hvordan Språkraådet kan følge opp tiltakene i disse to dokumentene.»

Utsagnet står å lese i Språkrådets årsrapport for 2023, et tilsynelatende påkostet dokument på 110 tykke papirsider. Det ene dokumentet gjelder oppfølging av tegnspråk, den andre gjelder de tiltak som Sannhets- og forsoningskommisjonen kom fram til i sin rapport. Målet er et mer forsonet samfunn med likeverd, og da er kunnskap og formidling ett viktig område, og språk et annet.

«Kommisjonen foreslår blant annet ei nasjonal satsing på opplæring i kvensk fra barnehage til høyere utdanning», har Språkrådet merket seg, idet det er å anta at sistnevnte forslag blir en av de viktigste sakene for rådets nye medarbeider.

Det er også verdt å nevne at Språkrådet i sin årsrapport flere steder understreker at innbyggerne i Norge skal ha anledning til å møte og bruke egne språk, enten dette er nynorsk, bokmål, samiske språk, norsk tegnspråk, kvensk, romani eller romanes. Dette til beste for den enkelte og for samfunnet, melder de.

Annet hvert år deler Språkrådet for øvrig ut Kvensk språkpris, som i 2023 gikk til Tove Raappana Reibo. Hun er trukket fram i rapporten, idet de merker seg at hun i en årrekke har arbeidet for å lære nye generasjoner det kvenske språket. Rådet er selv sekretariat for prisen, og skriver videre dette:

«Juryen uttalte at prisen til Raappana Reibo var en pris til alle ildsjelene som deltok i kvensk språkopplæring, og at Reibo var ei av de fremste, dyktigste og mest engasjerte.»

Bilde av oppslag i Språkrådets rapport.