Hva med kvensk i den nye språkloven? Hva med barnas mulighet til å lære seg det vakre minoritetsspråket? I dag kan du se en minister legge fram både språkmeldingen og forslaget til ny språklov. (Illustrasjonsfoto: Christina Gjertsen)

 

Video live nå snart her på Ruijan Kaiku.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag tirsdag 12. mai klokken 11.00, presenterer Kultur- og likestillingsminister Abid Raja språkmeldingen samt forslag til ny språklov. Framleggingen foregår i Akersgata 59 i Oslo, men sendingen blir filmet, den skal populært sagt streames. For deg som vil høre ministeren berette, har vi derfor ordnet klar en link som etter det vi får opplyst skal livne til allerede fra klokken 10.00. Linken finner du nederst i saken.

I et innspill datert juli i fjor kom ulike kvenske instanser med sine innspill til regjeringens språkmelding. Ruijan Kveeniliitto, Kainun institutti og Kväänin kielitinka gikk samlet ut og mente meldingen burde ha en gjennomgang av nasjonale og internasjonale anbefalinger, da med ulike dokumenter sentralt i arbeidet. De viste til at kvensk språk står i akutt fare for å dø ut, en språkdød som direkte konsekvens av fornorskingspolitikken mot kvenene. Språkmeldingen, skrev de, kan «bidra til at Norge gjør opp for denne uretten, og at det gjøres en innsats og satsing mens det ennå er mulig å redde kvensk språk.» De plusset på med en lang rekke forslag til tiltak for å redde kvensk språk.

Innspill til regjeringens språkmelding