Det er lokalt i Alta meget kjente folk som foreslår at kommune bygger et nordområdesenter. Vi ser fra venstre Frode Wilhelmsen, Roald Johansen og Kristian Johnsen. (Foto: Freddy Ludvik Larsen/Altaposten)

 

Driftig trio foreslår nordområdesenter for kvener og villaks og mye annet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Torsdag 21. november meldte Altaposten om Elveosenutvalgets forslag til bygging av et nordområdesenter på Kronstad i Alta. Trioen bak forslaget ser her for seg at bygget skal huse også kvensk satsing.

– Vi har i første omgang tenkt på seks forskjellige kompetansevirksomheter. Det ene er et kvensk språksenter, men dersom det samiske språksenteret ønsker å være samlokalisert, vil det være fordelaktig, sier trioen, bestående av investor og grunneier Roald Johansen, senterleder og eiendomssjef i Thon eiendom, Frode Wilhelmsen, og lokalhistoriker Kristian Johnsen.

Av andre aktuelle leietakere, nevnes naturhus, altså informasjons- og besøkssenter tilknyttet nasjonalparker og naturreservat. Et villaksenter nevnes, på ønskelisten står også et nordområdeakademi, en forsknings- og feltstasjon tilknyttet UiT Campus Alta, samt en museumsutstilling som integrert del av Alta museum.

Folkene bak satsingen, til en kostnad på 150 millioner kroner, håper i følge Altaposten på at senteret står ferdig i 2025. Planen har de for øvrig overlevert til Alta kommune.