Lasse Arvid Davidsen fra Sørkjosen er ny språkmedarbeider ved Halti Kvenkultursenter. (Foto: Halti Kvenkultursenter)

 

Lasse Davidsen fra Sørkjosen er hanket inn som språkmedarbeider ved Halti Kvenkultursenter. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Vi er utrolig fornøyd med å ha fått en ung medarbeider fra området som behersker språket, sier Pål Vegard Eriksen.

I sommer tilsatte Halti kvenkultursenter Lasse Arvid Davidsen (31) i en midlertidig 50% stilling som kielityötelijä/språkarbeider. Davidsen er 31 år, oppvokst og bosatt i Rässikäinen/Sørkjosen og snakker og skriver flytende finsk.

– Min mor er finsk, og vi snakker bare finsk sammen, forteller Lasse. På farssiden har han kvenske aner fra Aartnasaari/Arnøya.

Stor språkinteresse

Davidsen har stor interesse for kultur og språk, og i tillegg til å ha hatt finsk som andrespråk gjennom hele grunnskolen, har han gått et halvt år på skole i Oulu i Finland. I senere tid har han blant annet lengre opphold i Spania, England og Tyskland for å lære seg spansk, engelsk og tysk.

– Jeg har bestandig vært veldig glad i språk og ord, og vurderte faktisk å begynne på kvensk- og finskstudiet nå i høst, men så ble jeg hanket inn til denne jobben i stedet for. Og det er jo litt gøy, for jeg hadde tenkt litt på at jeg burde bruke min finske og kvenske bakgrunn i jobbsammenheng, sier han. 

Leser Nilsen-Børsskog

Planen er at han framover skal jobbe tett sammen med kollega Tove Raappana Reibo, og gå i lære hos henne. Men på grunn av ferieavvikling har ikke Lasse kommet i gang for fullt med arbeidet ennå. Sommeren har han derfor brukt til å lese kvensk litteratur. Blant annet har han startet på Alf Nilsen-Børsskogs romanserie Elämän jatko.

– Det er veldig artig å lese disse bøkene, spesielt på grunn av språket. Når man er vant til riksfinsk så er jo dette veldig eksotisk. Jeg syns også det er artig å se forskjellene, men også likhetene i språket. Det var ikke alt jeg forsto, så jeg måtte slå opp noe ord og uttrykk, forteller han. 

Han sier at han forstår det aller meste av det skriftlige kvenske, og han tror det er en stor fordel at han er vokst opp med både finsk og norsk språk. 

–Jeg husker at jeg i oppveksten hørte de eldre snakket kvensk rundt kafébordene. Det syns jeg var veldig fint, sier han.

– Han skal få nok å gjøre

Daglig leder Pål Vegard Eriksen kan fortelle at da de for en stund siden etterlyste språkmedarbeiderstillingen som en 100% stilling, fikk de ikke besatt stillingen. Derfor ble det besluttet av styret å omgjøre denne til to 50% stillinger, og da han og Lasse tilfeldig kom i prat oppfordret han Davidsen til å søke.

– Jeg visste jo at han kunne finsk og at han er interessert i språk. Det, og i tillegg til at han er herifra gjorde at jeg tenkte at han ville passe i jobben, sier Eriksen.

En stor del av arbeidsopgavene til stillingen er naturlig nok tilknytta det kvenske språket.

– Jeg er glad for at vi kan ekspandere litt, for her er mange arbeidsoppgaver å ta tak i. På sikt håper vi også at han blant annet kan ta oversettelsesoppdrag, for det trenger vi folk til, sier han.

– Vi er veldig glade for å ha fått Lasse med oss på laget. Han blir en viktig ressurs i det språkarbeidet kvenkultursenteret driver, og gir oss flere strenger å spille på når det kommer til oversetting og synliggjøring av det kvenske språket, sier Eriksen. 

Festivalarrangementer

For tiden jobber kvenkultursenteret med det alternative høstprogrammet for Paaskiviikko.

– Ting ble jo litt annerledes i år på grunn av korona, derfor skal vi prøve å spre arrangementer litt utover høsten, sier Eriksen.

Blant annet ønsker de å vise en oppsetning av forestillingen Elmines brev, samt oppsetning med Tornedalsteateret. Nylig samarbeidet festivalen med Nordreisa sokn om en konsert med Kristin Mellem, Øystein Fredriksen og Peter Vang.

Halti kvenkultursenter i Nordreisa. Foto: Heidi Nilima Monsen.