Ruijan Kaikus automatisk ordliste har gjenoppstått. Den røde ringen i venstre kant viser knappen du klikker på for å aktivere funksjonen. (Skjermbilde)

 

Vår lynraske og eminente oversettelses-funksjon er tilbake.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kvensk-norsk og norsk-kvensk. Som første nettside i Norge kunne Ruijan Kaiku den 17. februar 2016 melde at ny språkteknologi var på plass, slik at hvem som helst kunne klikke på kvenske ord i våre artikler og se ordet oversatt til norsk. Og motsatt.

Uheldigvis har språkverktøyet en tid vært ute av drift, dette grunnet teknisk feil, men er nå tilbake. Slik ser ordlista ut i praktisk bruk:

Her ble vi nysgjerrige på hva det kvenske ordet vuotta betyr, og holdt derfor inne alt-tasten og trykket på ordet (etter å ha aktivert funksjonen med knappen ute i venstre kant.)

Den innebygde ordlista er så enkel i bruk at selv far får det til. Er du først inn på vår nettside (noe du trolig allerede er i kraft av å lese denne saken) er det bare å søke. Altså med øynene. Da vil du ute i venstre kant se en knapp merket «Á.» Gjør slik:

Klikk på Á‘en.

Nå kan du velge språk. Er teksten kvensk, er det mest naturlig å velge «Kven – Norwegian,» er teksten norsk, vil man normalt velge «Norwegian – kven.» Når innstillingen for språkretning først er gjort, kan du oversette så mange ord du vil uten å måtte trykke på «Á.» Du trykker kun ned alt-tasten, og klikker deretter på ordet i artikkelen du vil ha oversatt. Mulig har systemet blitt forbedret, for da vi prøvde, var det unødvendig å dobbeltklikke på ordet, slik det under «Help» står at du må. Det holdt lenge å enkeltklikke.

– Dette er et stort steg for Ruijan Kaiku, og bruk av slike verktøy er også et stort steg i revitaliseringen av det kvenske språk, konstaterte daværende redaktør Heidi Nilima Monsen da verktøyet ble tatt i bruk. Bak programmet står Giellatekno (Senter for samisk språkteknologi ved UIT Norges arktiske universitet), og teknologien brukes da også flittig på nordsamisk og en rekke andre språk.