Den har et blankpusset sted i vår kollektive bevissthet, laksen. Her et 20 kilo tungt eksemplar fra Altaelva. (Foto: Odd Magne Haugen)

 

Arktisk laksefiske før og nå – løp og se før utstillingen pakker ned.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruija kvenmuseum har i sommer og høst rettet oppmerksomhet mot laksens enorme betydning fra Kola til Finnmark. Utstillingen «Arktisk laksefiske – før og nå» står framme til søndag 30. september, og viser så vel tradisjonell kunnskap som ny vitenskap.

«I utstillingen kan du blant annet se den russiske naturviteren og etnografen Nikolai Danilevskis detaljrike tegninger fra 1862,» melder arrangøren. Disse bildene viser datidens fangstmetoder for sjø- og elvefiske i Barentsregionen. I tillegg vises det bilder og dokumentarfilmer fra dagens laksefiske i Varangerfjorden.

Utstillingen vises i Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i Grensen 1 i Vadsø. Mer info finner du her