Paaskiviikko er kjent for sin gode stemning under søndagens familiedag på Tørfoss i Reisadalen. Det er usikkert hvordan årets festival blir. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Arrangøren sier de skal gjøre det de kan for at Paaskiviikko skal ha et godt tilbud knyttet til kvensk språk, kultur og historie også i 2021. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Pål Vegard Eriksen, daglig leder ved Halti kvenkultursenter. (Foto: Arne Hauge)

– Foreløpig planlegger vi Paaskiviikko 2021 som om det blir en ordinær festival 7.-13. juni, men det er veldig utfordrende å planlegge aktiviteter og arrangementer for tiden, fordi vi hele tiden må planlegge med forsiktighet, ta forbehold og ha i bakhodet at det kan bli endringer på kort varsel. Det er helt avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg og hvilke råd og retningslinjer som til enhver tid gjelder, forteller Pål Vegard Eriksen ved Halti kvenkultursenter.

Noe usikkerhet

Han forteller at Paaskiviikko 2021 har fått tilsagn om støtte fra Norsk kulturråd og planlegger festival ut fra det, men at de fortsatt venter svar på et par søknader.

– Fram til nå har vi ikke lagt opp til digitale-/alternative arrangementer i selve festivaluka, men det er noe vi må vurdere framover, slik at vi har flere strenger å spille på dersom en ordinær festivaluke ikke kan gjennomføres. Vi vet jo fra i fjor at det er mange steiner som skal vendes hvis det skulle skje, både når det gjelder aktører, tilskuddsgivere, publikum og så videre. Vi skal uansett gjøre det vi kan for at Paaskiviikko skal ha et godt tilbud knyttet til kvensk språk, kultur og historie også i 2021, forsikrer Eriksen.

Paaskimatka blir annerledes

Når det gjelder den kvenske språkturneen Paaskimatka, som er det årlige samarbeid mellom Halti kvenkultursenter og Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms, så vil imidlertid elevene på 5. trinn få presentert en digital utgave i 2021.

– Nytt av året er at «turneen» finner sted allerede i mars, i tilknytning til Kvenfolkets dag, men fortsatt som en del av Paaskiviikkos årshjul. I år er det de lokale bibliotekene som reiser rundt i sine respektive kommuner, forteller Pål Vegard.

I løpet av Paaskimatka får elevene et lite språkkurs bygget opp rundt hilsefraser og enkle ord.

– De lærer enkle sanger på kvensk, og får prøve seg som rytmeorkester. Ordene elevene har lært settes sammen til et nytt refreng i en sang, røper Eriksen.

I Paaskimatka digital får elevene se Tove Raappana Reibo, språkarbeider fra Halti kvenkultursenter og Nikolai Äystö Lindholm, sanger, musiker og språkarbeider i Gällivare, samt fire elever fra 4. og 5. klasse (2020): Mary, Carmen, Rose og Birgit.