Leif Bjørnar Seppola sier seg kritisk til rådmannens budsjett. Der legges det opp til å spare penger ved å melde seg ut av regionens interkommunale kvenkultursenter. (Arkivfoto: Pål Vegard Eriksen)

 

Et lite beløp i forhold til alt det kvenske kommunen får tilbake. Nå krysser Leif Bjørnar Seppola fingre for at kommunestyret gjør det rette. 

 

Frank Halvorsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Kommunen har hatt en enorm kostnadsvekst over mange år, og 29 000 kroner hjelper ingen ting. Samtidig får vi mye igjen for det beløpet. Jeg syns det er galt, for vi har bruk for Halti kvenkultursenter.

Svak forståelse

Det sier Leif Bjørnar Seppola, vara til kommunestyret i Storfjord og aktiv i Skibotn kvenforening. Halti kvenkultursenter, sier han, bidrar til svært mye av det som fins av kvensk aktivitet i hjemkommunen. Spørsmålet er om neste ukes kommunestyremøte vil motsette seg rådmannens budsjettforslag, der det som ett av svært mange sparetiltak foreslås å la seks eierkommuner bli til fem.

Les mer om bakgrunnen og hva ordfører Geir Varvik sier: Trasig reprise: Storfjord igjen på vei ut?

Seppola mener forslaget vitner om noe svak kulturforståelse, samt også begrenset evne til å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre vesentlig.

Feil prioritering

– Saken har vært oppe tidligere, og man vedtok i juni i år å opprettholde medeierskapet. Jeg håper det går samme veien på nytt, sier han.

– Er det sårt for deg som kven at småpenger skal avgjøre?

– Ja, jeg syns det er helt feil prioritering. Vi har masse igjen for det arbeidet Halti kvenkultursenter gjør. Kommunen har språksenter, men Storfjord språksenter er i hovedsak et samisk språksenter. Vi har ikke hatt noe særlig aktivitet på den kvenske siden, selv om kommunen har prøvd å få det til. Kvenkultursenteret har hatt en mer stabil drift, sier Seppola, som viser til ulike kvenske ting som faller bort dersom det skulle ende med det urette sett med kvenske øyne, at Storfjord sier opp sitt medeierskap i Halti kvenkultursenter IKS.

Vi tar med at budsjettforslaget skal opp i kommunestyremøtet onsdag 14. desember.

Hør intervjuet med Leif Bjørnar Seppola her: