Klare anbefalinger fra gruppen hvor blant andre Mari Keränen har deltatt. Presset på dagens oversettere er stort, mange av dem er oppe i årene, samtidig som det mangler kurs og utdanning for å kvalifisere inn nye folk til den voksende jobben med å oversette. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Flere uheldige forhold gjør at oversetter-situasjonen for kvensk og meänkieli er under kraftig press. «Oversetteres akutte situasjon må forbedres snarest mulig», heter det fra Mari Keränen og hennes prosjektkolleger.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det interregfinansierte prosjektet «Samarbetsplattform för minoritetsspråk i Nordkalotten», meldes sluttført. Konklusjonen er bekymringsfull. I ei pressemelding mandag 1. november melder prosjektgruppa dette:

«Situasjonen er akutt på grunn av trykk på de etablerte oversettere og den raskt aldrende, viktige gruppen av erfarne oversettere. For å forbedre situasjonen trengs det en grunnleggende og langsiktig plan for utdanning.»

Anbefalingen kommer fra prosjektleder Raisa Leussu i Övertorneå kommune, som med seg i gruppa har hatt Mari Keränen og Hilde Skanke, begge fra Kainun institutti, Kvensk institutt. Prosjektet var et samarbeid mellom Övertorneå kommune, Kvensk institutt og Uleåborg universitet, der hensikten var å kartlegge situasjonen for meänkieli og kvensk. Og situasjonen, ikke uventet, er prekær.

Utviklingsplan

«Kartleggingsrapportene viser tydelig utfordringer og anbefalinger i begge land: situasjonen er akutt fra et språkrevitaliseringsperspektiv, det er vanskelig å finne oversettere og bedømme kvalitet på arbeidet, og det mangler nettverk, material og støtte til oversettere.»

I tillegg til kartleggende rapporter om oversettersituasjonen, har prosjektet lansert en utviklingsplan for oversetterutdanning i meänkieli og kvensk. Denne meldes publisert i dag mandag. Her er lenka:

Utviklingsplan for oversetterutdanning i meänkieli og kvensk

Keränen, Skanke og Leussu opplyser at prosjektets hovedmål har vært å skape et digitalt og fysisk nettverk for minoritetsspråksamarbeid i Nordkalotten. Og da altså særlig angående meänkieli og kvensk. De minner om at kvensk i Norge og meänkieli i Sverige begge har minoritetsspråkstatus samt spesielle rettigheter og beskyttelse ifølge den europeiske rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter.

Støtte og nettverk

Gruppa anbefaler således et tett samarbeid mellom eksisterende sakkyndige og erfarne, samt mellom Finland, Norge og Sverige. Også trykket på dagens oversettere må avlastes, dette blant annet gjennom kortere utdanningskurs for å støtte og bygge nettverk. Mer spesifikt anbefales det etterutdanning på meänkieli rettet mot kommunale oversettere innen Sveriges forvaltningskommuner. Det anbefales likeledes etterutdanning på  kursnivå i kvensk, med oversettelsesteori og språkutdanning, samt et mer omfattende oversetterkurs på meänkieli og kvensk inkludert særskilte landspesifikke emner.

«Samtidig som gjennomføring av kortere utdanninger er et viktig steg mot livskraftige språk er det viktig å sørge for kontinuerlig opplæring i språket og at yngre generasjoner engasjerer seg», melder prosjektgruppa i kjølvannet av ferdig rapport. De konkluderer slik:

«Oversetteres akutte situasjon må forbedres snarest mulig. Vi håper at utfordringene og anbefalingene som nevnes i utviklingsplanen tas på alvor. Vi håper også at samarbeidsplattformen opprettholdes i fremtiden gjennom vedlikehold og utvikling, og at man etter pandemien kan gjennomføre de fysiske aktivitetene som var planlagt.»