Arthur Kjelstrup Olsen, Lisa Vangen, Anette Seppälä og Elling Vatne fotografert etter stiftelsesmøtet i Kåfjord kvenpolitiske utvalg. (Kuva/Foto: Bernt Eirik Lyngstad)

 

Kåfjord kvenpolitiske utvalg er bekymret for pågående endringer hos Arkivverket, og fraråder nedbygging av tjenestetilbudet ved Statsarkivet i Tromsø. De ber Kåfjord kommune følge opp saken.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kåfjord kvenpolitiske utvalg er landets første og foreløpig eneste.

Utvalget har i møte den 15. februar i år behandlet sak om endringer i Arkivverket, og er særlig bekymret for nedbyggingen av tjenestetilbudet ved Statsarkivet i Tromsø, som de mener besitter unik kompetanse om lokale forhold, språkforståelse og nordkalottens spesielle historie. Det framgår av vedtaket.

Ønsker kvensk stilling

«Det viser at man har liten innsikt i denne problematikken ved at man nå bygger ned denne kompetansen i Tromsø», meldes det.

Heller enn å bygge ned, mener Kåfjord kvenpolitiske utvalg at det må på plass en kvensk stilling.

«Kåfjord kvenpolitiske utvalg foreslår derfor at statsarkivet i Tromsø forsterkes med en stilling spesielt avsatt for kvensk kulturhistorie», står det i vedtaket.

Ber kommunen følge opp

Utvalget er bekymret for hvorvidt regionale myndigheter er godt nok informert om det de omtaler som «den stille nedbyggingen og sentraliseringen.»

«Kåfjord kvenpolitiske utvalg vil med dette henlede oppmerksomheten på forholdet og håper Kåfjord kommune vil følge opp saken», uttaler de.