På workshopen skal deltakerne blant annet lade lakseskinnbrosjer med Pride elementer, som vi ser et eksempel bilde av her. (Illustrasjonsfoto: Vilde Christoffersen Walsø)

 

Norske Kvener Midt-Norge har et ønske om å spre interesse for og kunnskap om käsityö og duedtie/vætnoe.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Arrangøren bak workshopen «Pride käsityö & duedtie» er Norske Kvener Midt-Norge, og nå som arrangementet begynner å nærme seg så har vi fått en liten tekst fra lokalforeningen. De forteller at det er flere grunner til hvorfor en slik workshop bør, og nå skal arrangeres. Kvener og samer har blant annet levd sammen og utvekslet kunnskap og erfaringer i generasjoner, og blant konsekvensene av fornorskningspolitikken er usynliggjøringen av tradisjonelt håndverk og kunnskap knyttet til gruppene.

«Vi ser fortsatt disse følgene av fornorskningspolitikken, og ønsker å spre interesse for og kunnskap om käsityö og duedtie/vætnoe – kvensk og samisk håndarbeid i Trondheim», skriver lokalforeningen.

Naturlig samarbeid

På grunn av den tette historiske kontakten mellom folkegruppen er det naturlig å gjennomføre prosjektet som et kvensk-samisk samarbeid, sier Norske Kvener Midt-Norge. Det håndfaste målet med workshopen er at deltakerne skal lage en kvensk og / eller samisk visuell markør til å bruke under Trondheim Pride. Alle er velkomne til å delta, og denne workshopen er en fin mulighet for å møte andre med kvensk og samisk identitet og bakgrunn.

«Vi erfart at arbeid med käsityö og duedtie/vætnoe i fellesskap skaper rom for gode samtaler om kvensk og samisk identitet».

Inkluderer Pride elementer

På workshopen skal deltakerne lage duahpah og lakseskinnbrosjer med Pride elementer, her er eksempel foto av duahpah. (Foto: Guri Simone Øveraas)

Til å instruere deltakerne på workshopen kommer Guri Simone Øveraas og Vilde Christoffersen Walsø. Disse to skal i felleskap med deltakerne produsere duahpah og lakseskinnbrosjer. Instruktørene vil veilede og tilrettelegge med teknikker o materiale som tradisjonelt av blitt brukt innen käsityö og duedtie/vætnoe, og det skal samtidig være åpent for moderne og individuelle uttrykk, og særlig åpent for inkludering av elementer assosiert med Pride.

«Ved å inkludere Pride-elementene vil det kanskje også åpne for tema knyttet til skeiv kvensk og samisk identitet».

Alle skal kunne delta

Norske Kvener Midt-Norge forteller at de er opptatt av at det skal være mulig for alle å delta, og at de har tro på at samareid og samtale mellom de ulike minoritetene vil øke forståelsen for andre.

«Samtidig som det gjør oss selv tryggere på egen minoritetstilhørighet».

 

Workshopen finner sted søndag 27. august klokken 10:00 på det midlertidige samisk hus i Trondheim.

Ruijan Kaiku omtalte saken tidligere i sommer, den kan du lese her: Lær tradisjonelt håndarbeid