NKF, her ved leder Hilja Huru, er skuffet  over at Alta kommune ikke tar bedre hensyn til de kvenske kulturminnene på Skillemo. Bildet ble tatt på befaring av ei tjæremile i området før jul. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

I et høringsinnspill vedrørende områderegulering for Skillemo industriområde. ber Norske Kveners Forbund Alta kommune ta bedre hensyn til kvenske kulturminnene i området.

– Vi krever at Alta Kommune følger Swecos anbefaling om «at kommunen og fylkeskommunen samarbeider om å registrere kulturminner i planområdet da de er en viktig del av kvensk og lokal kulturhistorie», samt velger å ta vare på noen utvalgte kvenske kulturminner, skriver Hilja Huru i høringsuttalelsen.

NKF-lederen påpeker at i Altas tidligste industrihistorie har kvenene spilt en viktig rolle, hvor kvener blant annet utvant kobber, drev lakse- og sjøfiske, bygget båter, drev jordbruk, utnyttet de frodige furuskogene og brant tjære som de solgte videre -og dermed var en viktig del av å bygge opp Altasamfunnets rikdom.

– Dagens Alta er i utvikling og ny industri bygges opp. Det store industriområde skal bygges på Skillemoen, der også Statnett nå gjør klart for å bygge en ny trafostasjon, kommer i konflikt med noen gamle kvenske kulturminner, minner fra Altas tidligste industri, konstaterer Huru.

NKF påpeker at de er glad for at Alta kommune nå sender denne type saker ut til Alta Kvenforening, men er imidlertid skuffet over at kommunen ikke viser at de vil ta ansvar for en grundig gjennomgang med å registrere og dokumentere kulturminnene i området.

Les også:

Nå ryker tjæremila!

Industriområde truer tjæremiler

 

 

Slik så det ut rundt den utgravde tjæremila på Skillemoen for en ukes tid siden. Statnett er godt i gang med arbeidet med ny kraftlinje og trafostasjon som berører flere kvenske kulturminner. KUVA NINA ØSTLYNGEN

Slik så det ut rundt den utgravde tjæremila på Skillemoen for en ukes tid siden. Statnett er godt i gang med arbeidet med ny kraftlinje og trafostasjon som berører flere kvenske kulturminner. KUVA NINA ØSTLYNGEN