Illustrasjonsfoto penger.

 

Kulturdirektoratet fikk søknader på over 7,3 millioner kroner og gjorde tildelinger for til sammen 2,7 millioner.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kulturdirektoratet mottok 32 søknader til ordningen prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur med søknadsfrist 5. september 2023, og totalt omsøkt beløp var 7 321 937 kr. Rammen for tildelinger i 2023 er 5 123 000 kr, en økning på 233 000 kr etter revidert nasjonalbudsjett.

Det er gjort til sammen 17 tildelinger i denne runden, med en samlet sum på 2 698 000 kroner. Det gir et gjennomsnitt på 159 000 kroner til de prosjektene som har fått støtte.

Fikk bevilgning

Blant de heldige mottakerne var Kvääninuoret, som fikk full pott på 180 000 kroner til prosjektet «Kvensk språk i aktiv bruk», Kåfjord kulturskole har fått 120 000 kroner til kvensk språkdusj i barnehagene, og Eira Söderholm har fått innvilget 400 000 kroner til prosjektet «Aikamatka – Kvensk lesebok for kvenskstudenter og alle andre.»

Nestleder i Kvääninuoret, Sofie Kampen, sier seg fornøyd.

– Det er helt fantastisk og veldig kult at de liker ideen vår om en lavterskel måte å lære det kvenske språket på. Vi føler at de tar dette på alvor og det er vi veldig glade for. Dette er et godt utgangspunkt for gjennomføringen, sier hun.

Også i Kåfjord kulturskole/Kaivuonon kulttuurikoulu blir bevilgningen godt mottatt.

– Dette er vi veldig glade for. Vi har en 40 prosent stilling til språkdusj, og denne summen dekker om lag halvparten. Vi har flere søknader ute og krysser fingrene for at det blir fullfinansiert, slik at vi kan fortsette det gode arbeidet og også utvikle prosjektet. Det sier Siw Helene Adolfsen som er kulturskolerektor i Kåfjord kommune.

Fikk avslag

Til sammen fikk 15 søknader avslag i denne runden.

Blant de som fikk avslag finner vi Kainun institutti – Kvensk institutt, nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, som fikk avslått tre søknader til en samlet sum av kroner 2 020 000, der blant annet 270 000 kroner var ment til «sikring av fotodokumentasjon av kvensk byggeskikk – Alf Einar Hansens fotoarkiv.»

– Vi konstanterer at vi ikke fikk tilskudd til prosjekter denne gangen heller, sier daglig leder Hilde Skanke i en kort kommentar til Ruijan Kaiku.

Her er hele vedtakslisten: