Statsråd Linda Hofstad Helleland møtte nylig representanter for de nasjonale minoritetene (Foto: KMD)

 

Vi må ta et felles ansvar for å lære med om historien til hverandre. Slik lød distrikts- og digitaliseringsministerens beskjed da hun nylig fikk råd om den norske minoritetspolitikken.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg har i dag fått høre om hvordan det er å være ung minoritet i Norge. For de aller fleste er ikke hverdagen så ulik min og din, men samtidig forteller flere at de opplever at majoritetsbefolkningen har liten kunnskap om deres bakgrunn. Slik skal det ikke være. Jeg mener vi må ta et felles ansvar for å læra om historien til hverandre, slik at vi sammen kan forme framtiden til det beste for alle.

Det sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland da hun denne uken møtte ulike minoriteter for innspill og gode råd. Det var regjeringen.no som onsdag denne uken meldte dette.

Bakgrunnen er at regjeringen arbeider med ei ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Den skal etter planen legges fram i slutten av 2020, med det formål å skildre utviklingen de siste 20 årene, samt foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrka de nasjonale minoritetene sitt språk, sin kultur og situasjon i det norske samfunnet. Arbeidet med stortingsmeldingen ble varslet i Jeløya-plattformen og vil omhandle politikk og tiltak overfor de fem nasjonale minoritetene i Norge: jødar, kvener, rom, romanifolket/taterar og skogfinnar.

– Det er helt avgjørende at de som er unge i dag kommer med innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, som skal peke ut kursen for minoritetspolitikken framover. Å møte og bli kjent med disse ungdommene har vært nyttig for meg. Jeg vil ta med meg innspillene i det videre arbeidet, sa Helleland.

Vi tar med at den forrige stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter – for øvrig den første – ble lagt fram for 20 år siden, i desember 2000. Den ble skrevet etter at Norge i 1999 ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter.

– Jeg gleder meg til å presentere meldingen senere i år. Den vil være et viktig bidrag i arbeidet for at de nasjonale minoritetene skal få videreutvikle språket, kulturen og egenarten sin, sa Helleland.