Språkforsker Florian Hiss snakket om den samfunnsmessige og personlige investeringen av flerspråklighet. KUVA HEIDI NILIMA MONSE

Språkforsker Florian Hiss snakket engasjert om den samfunnsmessige og personlige investeringen av flerspråklighet. KUVAT HEIDI NILIMA MONSEN

.

Språkvalg er en langtidsinvestering og kan få ulike betydninger på ulike tidspunkt i livet.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Det sa språkforsker Florian Hiss under gårsdagen flerspråkskonferanse i Lakselv.

– Men det krever innsats og tålmodighet. Språkrevitalisering koster penger, innsats og energi, presiserer han.

Langtidsinvestering

Hiss holdt foredraget «Er det lønnsomt å investere i flerspråklighet og minoritetsspråk?».

Av investering snakket han om det personlige valget om å lære seg samisk eller kvensk i voksen alder, ta i bruk «sovende språkkunnskaper» og ikke minst valget om å sende barna i kvensk språkreir eller samisk barnehage.

– Men det er også lønnsomhet og utbytte knyttet til en slik investering. En får økt sin kommunikative rekkevidde og det er kjent at flerspråklighet øker kreativiteten, fleksibiliteten og bedrer lese- og skriveferdighetene, sa han, og la til at flerspråklighet også gir en bedre interkulturell forståelse, større tilpasningsevne og økt konkurranseevne på jobbmarkedet.

– Språkvalg, og spesielt valget å ta i bruk et «nytt» språk, uansett når i livet, har også mye å si for identitet, samhandling og de sosiale relasjonene man lever i, påpekte han.

Men å velge å ta i bruk et «nytt» språk fører ikke nødvendigvis til forhåndsbestemte resultater.

– Språk er en svært kompleks ressurs for hvordan vi uttrykker og kommuniserer alle slag betydninger i mange slags livssituasjoner. Den uttellinga vi får av våre språkvalg eller flerspråklige investeringer er et resultat av mange forhandlinger med andre språkbrukere, gjerne over lang tid, sa Hiss.

 

Mikkel Gaup var konferansier på gårsdagens Flerspråklighetskonferanse i Lakselv, her sammen med foredragsholderne Anna Kaisa Räisänen, Carola Kleemann og Florian Hiss.

Mikkel Gaup var konferansier på gårsdagens Flerspråklighetskonferanse i Lakselv, her sammen med foredragsholderne Anna Kaisa Räisänen, Carola Kleemann og Florian Hiss.

Barn og språkrevitalisering

I tillegg til Hiss, snakket Anna Kaisa Räisänen fra Kainun institutti – Kvensk institutt blant annet om språkrevitalisering, instituttets pågående språkreirprosjekt og den flerspråklige utviklingen i Porsanger, mens Carola Kleemann fra UIT fortalte om sin forskning på barns bruk av språket i en samisk barnehage.

 

Vuggesang fra Porsanger

Konferansen ble ledet av skuespiller Mikkel Gaup, som avsluttet det hele med en spontan og uøvd framførelse av en vuggesang fra Porsanger sammen med Anna Kaisa Räisänen.

Räisänen framførte i tillegg en sang på kvensk og en på norsk.

Framførelsen av duetten med Mikkel Gaup kan du se her: