Mange er urolige for at en eventuell oppstykking av Fefo-eiendommen kan gå ut over mulighetene til å drive jakt, fiske, bærplukking og turgåing. Torsdag denne uken er det klart for seminar om staten som grunneier. Seminaret vil bli streamet. (Foto: Arne Hauge)

 

Einar Niemi i panelet når UiT kjører debatt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Temaet er høyaktuelt som følge av rettskartleggingen i Finnmark og at FeFo snart vil ta stilling til Finnmarkskommisjonens rapport om at folk i Karasjok er eiere av egen utmark», heter det i invitasjonen til seminaret. En invitasjon vi nylig fikk fra UiT Norges arktiske universitet.

Seminaret og debatten om retts- og eiendomshistorien holdes torsdag 29. oktober, fra klokken 18.00 til 20.30. Scandic Ishavshotell i Tromsø er stedet, men arrangøren opplyser også at seansen vil bli streamet. Både påmelding til seminaret samt mer om streamingen finner du her:

Eide kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier og forvalter i Sápmi.

Profesor emeritus Einar Niemi er en av mange i panelet. (Foto: Arne Hauge)

Spørsmålet som i hovedsak skal belyses, er altså hvem som eide jorda i Finnmark og i Nord-Sverige. I forlengelsen av spørsmålet har arrangøren (forskergruppa for same- og urfolksrett ved juridisk fakultet i Tromsø) verken nevnt kvenene eller andre, idet de om eierskapet nøye seg med å skrive: «Kongen eller samene?» De skriver videre i invitasjonen:

«Et sentralt tema for debatten er om Fefo som «arving» etter Staten kan påberope seg statens eiendomsrett eller om jordutvisningsresolusjonen fra 1775 la til rette for at Kongen overførte eiendommer til folk flest.»

I panelet som skal drøfte disse spørsmålene sitter blant andre professor emeritus Einar Niemi fra UiT, historiker og dr. philos Steinar Pedersen, og professor Øyvind Ravna fra juridisk fakultet.

Spørsmål som vil bli drøftet og debattert på seminaret er blant annet hvem spørsmålet om hvem som eide jorda lengst nord i kongeriket i siste halvdel av 1700-tallet og fram til Norge skilte lag med Danmark.