Rune Sundelin er et kjent navn fra kvenske kretser, nå står seksjonssjefen foran et stort arbeid for et framtidens campus i Alta. (Foto: Tommy Hansen/UiT)

 

Vil ha studentenes stemme med i arbeidet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Lurer du på hva kvener driver med for tiden? Vi kan neppe svare for alle, men vi kan i det minste svare for en av de mest kjente, hen heter Rune Sundelin.

– Sammen skal vi finne ut av hvordan vi på en god måte kan innhente studentenes stemmer i dette arbeidet. Vi vil rett og slett høre deres mening; hva mener de vil gjøre et fremtidig campus attraktivt og funksjonelt, sier Sundelin til nettavisen til UiT Norges arktiske universitet. Det er som leder for campusadministrasjonen at han sier dette.

Bakgrunnen for uttalelsen har i beste fall kun indirekte med det kvenske å gjøre, men er likevel viktig for regionen og landsdelen. Og på det viset også for det kvenske.

Statsbygg skal nemlig starte arbeidet med en utviklingsplan for UiT campus Alta, hvor UiT i Alta skal bli et campus for framtiden. Og i den prosessen, sier Sundelin, er studentene viktige. Torsdag denne uken arrangeres det derfor et arbeidsmøte, der Statsbygg og campusadministrasjonen inviterer studentene med. Så registrer deg på den campusinterne tavla og delta på arbeidsmøtet, lyder Runes oppfordring.

Fordi prosjektet skal utforske utviklingsbehov og muligheter for bygg- og uteområder samt samspillet mellom campus og sentrum, vil det bli noe trafikk på området.

– Dersom ansatte og studenter skulle lure på hvorfor noen nå måler opp hele bygningsmassen og gjør ulike skisser rundt både undervisningslokaler og sosiale samlingspunkter, så er dette for å kunne lage en plan for fremtidig bruk av UiT Altas lokaler, sier Sundelin.