I løpet av ett driftsår ble resultatet løftet med 2,3 millioner kroner for Varanger museum IKS. For tiden gis også bygget til Ruija kvenmuseum i Vadsø et solid løft, dette via et statlig finansiert byggeprosjekt til 43 millioner kroner. (Foto. Arne Hauge)

 

Meget pene tall for Varanger museum. Styreleder sier seg godt fornøyd.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Årsregnskapet for Varanger museum (IKS – interkommunalt selskap), et museum som inkluderer også Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, viste for 2017 et underskudd på kroner 452.081. For fjoråret 2018 så tallene adskillig bedre ut, med et overskudd på kroner 1.851.246, altså en differanse på rundt 2.3 millioner kroner. Den positive trenden er et uttrykk for en kombinasjon av mange ting, sier styreleder Kurt Wikan.

– Museet er i en situasjon hvor vi tenker nytt og jobber godt. Gode prosesser og aktiv jobbing har bidratt, samtidig som tallene også skyldes noe sykemelding og vakanse i stillinger, sier styreleder.

Det siste betyr å utelate eller avvente nyansettelser i stillinger som av ulike grunner fratres, det første betyr tilbakeføring av sykepenger fra staten – begge deler egnet til å pynte på driftstall i en bedrift.

Kurt Wikan, styreleder for Sør-Varanger museum IKS. (Foto: Presse)

– Men er dere i en situasjon av oppsigelser og underbemanning?

– Nei, vi er ikke underbemannet, og har heller ikke sagt opp noen. Men vi er nødt til å se på pengene, og ha god styring på driften, sier Wikan, og bekrefter hovedtrenden.

– Den er lysere enn i 2017, ja. Alt i alt går det veldig bra, selv om også vi til tider sliter. Vi skulle gjerne hatt mer penger, men håper likevel at vi med endringer og omorganisering, kan sikre like god utvikling i årene framover. Vi snur alle steiner for å drive på best mulig måte, sier Wikan, som roser museets ansatte for sin innsats.

Les også: – Et viktig kvensk løft for Vadsø

– Vi har folk og avdelinger som jobber bevisst og godt. Hele museet oppleves som et godt team som jobber bra i lag. Jeg vil berømmer de ansatte, vi har en veldig god stab, sier han.

Sør-Varanger museum eies av kommunene Vadsø, Vardø og Sør-Varanger, som hver bidrar med årlige overføringer. Også fylkeskommunen og staten er inne med støtte. Museet har også fått 43 millioner kroner i prosjektmidler til nytt Ruija kvenmuseum (Vadsø), og er for tiden i en prosess med mye aktivitet og bygging av dette museet for kvener og norskfinner.

– Hvor viktig er besøkende for museumsøkonomien?

– Det betyr en del, likevel er det ikke slik at museumsdriften står og faller på antall besøkende. Besøkstallet varierer også veldig fra avdeling til avdeling. Vi har desidert mest besøk på Grenselandsmuseet i Sør-Varanger. Også Pomormuseet i Vardø er godt besøk, sier styreleder Kurt Wikan.