Leder for sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjon, Liss-Ellen Ramstad. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Alle skal kunne fortelle sin historie på sitt morsmål.  Den kommende nettside skal være flerspråklig. Det første åpne folkemøtet kan bli i Varanger til høsten.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Leder for sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjon, Liss-Ellen Ramstad (38) hadde første dag på jobben på det nye kontoret ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø mandag 18. februar.

Etter tolv år som samisk byråkrat ser hun fram til å jobbe også med kvenske spørsmål, og til å få en utreder med kvensk kompetanse i sekretariatet.

Stillingen kan tilpasses

De er klar over at det kan være vanskelig å finne en slik person, som er ledig, men satser på at det er mulig med en fleksibel løsning.

– Vi skal lyse ut en stilling som utreder med et spesifikt krav om kvensk kompetanse. Vi stiller høye krav, enten formell eller særlig relevant arbeidserfaring, og du må være rask og allsidig. Alle sekretærer skal også forberede møter og gjøre alt som hører til i daglig drift av et sekretariat, beskriver hun.

–  I første omgang er det snakk om en halv stilling, slik at aktuelle personer, om ønskelig, kan kombinere stillingen med sitt nåværende arbeid, forteller Ramstad.

Flerspråklig

Når det gjelder arbeidet med å samle inn historier, forsikrer hun at kommisjonen er veldig tydelig: Alle som ønsker skal bli intervjuet på kvensk.

– Folk skal kunne fortelle sin historie på sitt morsmål, sier hun.

Og i vårvinteren skal ei flerspråklig nettside lanseres.

– All generell info fra oss skal også være på kvensk. Du kan kontakte oss på ditt eget språk. Det er en selvfølge, konstaterer Ramstad.

Nettside

Nettsida skal lanseres like etter påska.  Dette blir startskuddet i det publikumsrettede arbeidet.

– På nettsiden vil du blant annet finne kontaktinformasjon og et standardskjema der du kan sende inn informasjon om deg hvis du ønsker å bli intervjuet. Du kan ringe oss og gi samme informasjon muntlig, slik at vi får registrert deg. Du kan også sende inn din historie eller annen informasjon skriftlig, hva du måtte ønske, via kommisjonens fellesmeil, forteller Ramstad.

Sekretariatet er veldig spente på hvor mange som ønsker å fortelle sin historie. Kommisjonen skal også arrangere åpne folkemøter.

–  Det er diskutert om kommisjonen skal arrangere et folkemøte allerede i september i Varanger i år, men dette skal kommisjonen ta endelig stilling til fremover, forteller Ramstad.

Trespråklig bestemor

Liss-Ellen Ramstad er fra Rustefjelbma i Tana. Hennes bestefar var fra Lofoten, mens bestemor, som var fra Tana, snakka både finsk, samisk og norsk. På Boftsa skole hadde Ramstad samisk som andrespråk. Hun har mastergrad i rettssosiologi fra Oslo. Etter studiene ble hun ansatt på Sametinget i Karasjok.

– Der fikk jeg trent opp språkøret og så fikk jeg ett års kompetanseheving i nordsamisk på UiT. Nå trenger jeg ikke lenger tolking fra samisk, men det er fortsatt i prosess det å lære seg samisk skikkelig, sier hun.

Å jobbe med en stor utredning er ikke noe nytt for henne: I 2015-2016 jobbet hun i Hjertespråkutvalget som redegjorde hvordan å organisere og sikre offentlige tjenester på samisk.

Dette skjer:

• Søker og skal ansette utreder med kvensk kompetanse
• Ei nettside lanseres straks etter påske 2019
• Folkemøte i Varanger i september 2019
• Folkemøter i 2020

Kommisjonens fellesmail: kommisjonen@uit.no