Lærer og elever ved Komsa skole i Alta. (Illustrasjonsfoto: Hanne Larsen/Altaposten)

 

Fristen er 17. april.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Skoler og lærere som vil ha kompetanse i faget finsk/kvensk som andrespråk kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning neste skoleår.

For at en kommune skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i finsk/kvensk som andrespråk. Læreren må ha godkjent lærerutdanning og fast ansettelse.

Læreren fyller sitt eget søknadsskjema og sender den til sin rektor som sender søknadentil skoleeieren (dvs. kommune, fylkeskommune eller styret i en privatskole). Skoleeieren skal prioritere søknadene, fylle sin søknad og sende alt samlet til fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 17. april. Tildelingen skjer i uka etter.

I studieåret får læreren lønn utbetalt av skoleeier. Skoleeier får refundert beløp som er lik lærerens grunnlønn etter endt utdanning.

Læreren som får tildelt stipend eller tilskudd må binde seg til å undervise minst to år – i visse tilfeller ett år – i kommunens grunnskole like etter videreutdanninga.

Les mer i pressemeldinga og informasjonsbrev.