Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto. KUVA: Liisa Koivulehto.

 

Kokouksii oon pietty ja piethään februaarikuun lopussa ja marsikuun alussa Tromssassa, Yykeänperässä, Raisissa, Alattiossa, Pyssyjovessa, Vesisaaressa ja Tenossa.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Ruijan kveeniliitto halluu kovota ihmisten ajatuksii komisjuunista: Mitä komisjuuni häytyis tiettäät ja mitä aiheita ja teemoja komisjuuni häytyis nostaat esile.
– Halluuma kans kovota nimmii niistä ihmisistä jokka haluthaan itte muistela oman historian kommisjuunile, Hilja Huru sannoo.

Ymmärrys ja sovinto
Ruijan kveeniliitto toivoo ette tulleeva komisjuuni mikä tutkii kainulaisten ja saamelaisten norjalaistamista, antais tiettoo ja ymmärystä siitä mitä oon tapattunnu ja mitä meile oon tehty.
– Met toivoma tietenki kans ette valtio tunnustais väärän, pahan teon ja pyytäis antheeksi, Ruijan kveeniliiton puhheenjohtaaja Hilja Huru sannoo.
Hän toivoo ette Isotinka ehtis perustamhaan kommisjuunin ennen feeriää.
– Toivoma kans ette kommisjuuni esittäis keinoi kunka se saattais paranttaat norjalaistamisen vahinkoita, Ivar Johnsen sannoo.

Yhtheinen meininki moolina
Kveeniliitto oon prosessin aikana ollu kontaktissa sekä Saamentingan, Kveenimaayhistyksen ette Norjalais-suomalaisen liiton kans.
– Miksi tet lähittä reishuun näin hopusti ja miksi ei yhessä Kveenimaayhistyksen kans?
– Tämä viikko oli meile ainua mahdolinen, muistelee Hilja Huru.
Kveeniliitto aikkoo käsitellä kokkouksissa tulheen tieđon liittokokkouksessa Alattiossa 14.-15. aprillikuuta.
– Met halluuma ette kaikki kväänit ja ruijansuomalaiset tuntis ette tämä oon meän yhtheinen assii. Liittokokkouksen jälkhiin lähätämmä meän esityksen Kväänimaayhistyksele ja Norjalais-suomalaisele liitole niin ette het saatethaan anttaat kommenttia ja lisätietoi. Meän moolina oon ette tämä oon meän kaikkien kvääniitten ja ruijansuomalaisten yhtheinen meininki. Sitte vasta lähätämmä koko homman etheenpäin Isotingale.
Kveeniliitto oli pyytäny departtementilta kuurttoo reissua varhen mutta departtementti ei antanu mithään.
Isotinka päättää kommisjuunin nimen, mandaatin ja kekkä siinä oon. Heän ajatus oon ette kommisjuunin työ olis valmis tämän isotinkaperioodin aikana.

Kokkousplaana
Tromsø i salen på Tromsø Museum: 25. februar kl 13.00
Skibotn, Storfjord språksenter: 26. februar kl 12.00
Storslett, på Halti kvenkultursenter: 26. februar kl 19.00
Alta, Alta Bibliotek: 27. februar kl 18.00
Børselv, på Kvensk Institutt: 28. februar kl 19.00
Vadsø, på Ruija Kvenmuseum, Grensen 1: 1. mars kl 19.00
Oslo, Sangerhallen: 12. mars kl 18.00 (Adresse for gående: Majorstua T-bane stasjon, oppgående spor (se skilt). Adresse for kjørende: Innkjørsel fra Sørkedalsveien mellom Deli de Luca og Larsen restaurant.)
Medarrangører er Halti kvenkultursenter, Kvensk Institutt, Ruija Kvenmuseum, Storfjord Språksenter, Tromsø Kvenforening, Alta kvenforening og Kven Østlandet.

 

Oikaisu 2. marsikuuta 2018 klo 13:01: Yhen lausheen otethiin pois kapittelista Yhtheinen meininki moolina.

 

Åpent møte i Nordreisa. Kuva: Liisa Koivulehto.