I år holdt biskop Olav Øygard sin årstale digitalt.  (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix/Altaposten)

 

I sin årstale for 2021 viet biskop Olav Øygard god plass til det kvenske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I sin nyttårstale for 2021 minnet biskop Olav Øygård om at Sannhetskommisjonen er godt i gang med sitt arbeid, og uttrykte tro på og håp om at kommisjons arbeid kan ha verdi for vår kirke og ellers i samfunnet. Dette, sa biskopen, handler både om å rydde opp i det som har vært, og å gi gode råd for veien videre.

«Jeg både håper og tror at kommisjonens arbeid vil virke samlende», sa Øygard, han viste her også til bispedømmerådets eget Prosjekt fornorsking og forsoning. Et treårig prosjekt som ifølge biskopen skal «samle og formidle kunnskap relevant for forsoningsprosessen og bidra med forskning.» I regi av prosjektet vil det blant annet blir gitt tilbud om kurs for bispedømmets ansatte.

«Dette er et viktig og nødvendig arbeid. Samtidig er jeg veldig opptatt av at noe av det viktigste vi som kirke gjør for å skape forsoning i forhold til fornorskingen som har vært, er å ta i bruk og synliggjøre både samisk og kvensk kultur», sa han.

I Nord-Hålogaland bispedømme er samisk i ferd med å bli vanlig på gudstjenestene, Øygard sa at dette for noen steder også gjelder kvensk.

«Dette er vel og bra, og vi skal utvikle det videre. Samtidig har vi stadig behov for at våre ansatte lærer både språk og kultur bedre.  Her sliter vi med å finne gode utdanningsmuligheter, men flere av våre ansatte går på lokale språkkurs. Kultur er mye mer enn bruk av språk i gudstjenester. Vi har i flere år hatt et prosjekt med å samle kvenske salmer. Så fort som mulig vil bispedømmerådet gi ut det vi håper kan være begynnelsen på ei kvensk salmebok», sa Øygard.

I sin årstale om aktuelle temaer i kirke og samfunn, snakket biskopen også om kirkeasylsaken på Finnsnes, hvor han ga sterk kritikk av den norske regjering. Han oppfordret også til å sette av øremerkete midler til vedlikehold av det han omtalte som svært kulturhistorisk viktige gjenreisningskirke, kirker som har nådd en kritisk alder.

Med seg i årstalen hadde biskopen Niko Valkeapää og Tore Bruvoll, de rammet det hele inn med musikk. I den opprinnelige gudstjenesten for dagen var det planlagt at kvenkoret Kvääni Ääni skulle synge, en artist og et kor Øygard omtalte slik:

«Niko er oppvokst i Finland, og representerer på mange måter de «tre stammers møte». Både han og kvenkoret stiller opp i kraft av sin egen kvalitet, men viser også minst to ting: for det første at samiske og kvenske uttrykk har og skal ha en selvfølgelig plass i vår kirke. Og for det andre: kultur, både det som sees og høres, er ikke en liten tilleggsdimensjon ved det å være kirke. All vår formidling er kulturelt arbeid. Derfor er kulturarbeidet i kirka noe som ligger sentralt, helt i margen av kirkas liv. Dette gjelder selvsagt kirkemusikken, og alle de andre kulturelle aspektene ved det vi holder på med.»

Vil du se biskop Øygard holde sin tale? Talen finner du på hjemmesidene til Nord-Hålogaland bispedømme, og her er ei lenke til dem:

Biskopens årstale 2021