Vi ser (fra venstre) Finlands utenriksminister Pekka Haavisto, Russlands Sergej Lavrov og Anniken Huitfeldt (Foto: UD/Guri Solberg)

 

Norge har tatt sin tørn i Barentsrådet, nå er det Finlands tur.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Formannskapet er i de beste hender hos Finland. Jeg er glad for at de vil videreføre mange av våre satsninger. Som satsing på ungdom, folk-til-folk-samarbeid og ungt entreprenørskap. De mange finske forskningsmiljøene vil være en styrke i dette arbeidet.»

Det sa utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun tirsdag 26. oktober i år overlot stafettpinnen for Barentsrådet til sin finske kollega Pekka Haavisto. Seansen foregikk på rådets møte i Tromsø, og markerte slutten på Norges to år som formannskap.

«Nordområdene er regjeringens viktigste fredsprosjekt. Barentssamarbeidet har stor betydning for kontakt og stabilitet over landegrensene her i nord. Til tross for koronapandemien, har det vært mye aktivitet under det norske formannskapet», sa Huitfeldt.

Regjeringen.no melder at Huitfeldts reise nordover til Tromsø var hennes første som utenriksminister. I løpet av det drøye døgnet i Norges arktiske hovedstad rakk hun også bilaterale møter med sin russiske kollega Sergej Lavrov og Finlands Pekka Haavisto.

«Norge og Russland er grunnleggende uenige i en del spørsmål. Men som naboer må vi ha god kontakt, praktisk samarbeid og åpen dialog om saker av felles interesse, uten å gå på akkord med våre interesser. Dette bidrar til at vi også kan snakke med Russland om de mer krevende spørsmålene», sa Huitfeldt.

Vi tar med at det norske formannskapets hovedprioriteringer for toårsperioden har vært helse, folk-til-folk og kunnskap. Alt under hovedoverskriften «en sterk og livskraftig Barentsregion.»