Kvääniflaku. (Kuva: Arne Hauge)

 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) reviderer flagginstruksene; skal fra nå av også gjelde for flagging med kvensk flagg.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Det er et ønske fra Universitetets ledelse om å fronte det kvenske. Derfor har vi kjøpt inn kvenske flagg som vi skal bruke i alle våre campus  i Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad og Narvik, sier Frode Hansen fra driftsavdelinga ved UiT Tromsø.

Hansen sier at dette er noe utfordrende, fordi det er 3 fylker å forholde seg til, alle med litt ulike flaggregler.

– Vi må forholde oss til flaggregelverket, og har hentet informasjon om kvensk flagging fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, sier Hansen.

Skal helgardere

I år falt Kvenfolkets dag 16. mars på en lørdag, og flere offentlige flaggstenger sto tomme.

– Hva skjer dersom Kvenfolkets dag faller på en lørdag eller søndag?

– Vi skal utarbeide en instruks slik at de som skal heise flaggene på helligdager, ikke glemmer det, forsikrer Hansen.

Fordi 2020 er skuddår, vil datoen 16. mars falle på en mandag. Neste gang Kvenfolkets dag igjen faller på en lørdag, er i 2024.

Ensi vuona 16. marsikuuta tääläki roikkuu kvääniflaku. Tromssan universiteetti – Ruijan arktinen universiteetti oon ostanu kväänin flakkui joka paikhaan missä sillä oon campus: Hammerfesthiin, Alattihoon, Tromshaan, Harstadhiin ja Narvikhiin. (Kuva: Liisa Koivulehto)