Sametingsrepresentanter ba statsministeren bidra til likeverd mellom samisk, kvensk og norsk kultur.

Da statsminister Erna Solberg besøkte Sametinget denne uken, fikk representantene Kjellrun Wilhelmsen og Kjetil Romsdal fra Nordkalottfolket to minutter til å snakke om sine hjertesaker. Blant disse var likeverd mellom samisk, kvensk og norsk kultur, og ønsket om at kvensk språk og kultur skal få samme og likeverdig status som samisk og norsk.
–Vi ser på kvenene som broderfolk, og så det som naturlig å ta opp disse problemstillingene med statsministeren, sier sametingsrepresentant Kjetil Romsdal.
–Vi fikk fram at det kvenske språket også er trua, og kanskje til og med enda mer truet enn det samiske. Det virket som om hun beit seg merke i dette, og hun responderte positivt på det som ble sagt, forteller han videre.
Romsdal kan røpe at statsministeren i en bisetning innrømmet at de så problemstillinga, men at hun presiserte at det norske storsamfunnet ikke har det samme internasjonale ansvaret for kvenene som for samene fordi kvenene ikke har status som urfolk.