Alattion kvääniseura oli hakenu 176 000 kruunuu mutta sai tyhä 20 000.
– Meilä oli plaani ette pitäisimmä monta kursii ja saisima tänne monta ihmistä puhumhaan eri aiheista, ja ette saisima kans kuurttoo ette saattaisimma lähteet Tornionlakson reisule aukustikuussa. Mutta nyt met häymä tehhä uuen plaanan, Alattion kvääniseuran johtaaja Grete Alise Nilima Monsen muistelee.
Heilä oli muitaki suurii plaanii: Het olthiin  hakenheet rahhaa ette het sais maksaat huonetlaikon ja ostaat kainun kielen oppikirjoi heän
– Styyri häytyy nyt hunteerata  ette mihiin nämä rahat riitethään, hän sannoo.