KrFU vil øke den statlige støtten til Kvensk institutt – Kainun Institutti, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for kvensk språk.

– Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha muligheten til å kunne lære og bruke sitt eget språk, heter det i KrFUs uttalelse.

Etter forslag fra Troms KrFU vedtok landstyretmøtet i KrFU en resolusjon som sier at ungdomspartiet vil styrke urfolk og minoritetsgruppene i Norge. Denne ble vedtatt med stort flertall.

– Når denne resolusjonen kommer fra landstyret får den større tyngde, mener fylkesleder i Troms KrFu, Nikolai Skogan.

Landsstyremøtet i KrFU ble avholdt 24.–26. november.

Skogan er glad for støtten fra blant annet Oslo KrFU, men understreker at dette ikke bare er et engasjement fra Troms, men fra hele Norge.

– Vi er opptatt av at man legger til rette for å kunne bruke sitt språk, da må vi ha konkrete tiltak for dette, forklarer han.

 

Les mer i årets siste papirutgave av Ruijan Kaiku, 11. desember.