Blir det god fart i seilasen under en stadig blåere himmel? Kvenene krysser både fingre og stakerstaur for at så skjer. (Illustrasjonsfoto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

NKF satte seg ned og meislet ut de viktigeste punktene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mange er trolig spente på hva som skal foregår i Oslo denne uken, og dernest hva kvenforbundet NKF-RK har tenkt å gjøre i anledning dagen. Rettere sagt dagene, opplesningen av rapporten varer fra 12 torsdag til 02 lørdag.

«Vi møter grundig forberedt på Stortinget den 1. juni. I det øyeblikk den blir offentliggjort, starter arbeidet med å gå gjennom rapporten», heter det i ei pressemelding fra Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto.

Det framgår også at forbundet har jobbet lenge med sine strategier inn mot den historiske torsdagen, et arbeid som har involvert hele organisasjonsapparatet. Deriblant veteraner, med sin kompetanse har de vært gode bidragsytere.

«Det er tilfeldig at det er akkurat oss som er med på denne historiske begivenheten, for vi står på skuldrene av dem som har bygget opp organisasjonen gjennom flere tiår», melder forbundet, som også jobber for å få økonomisk støtte til arbeidet fram mot den stortingsmeldingen som etter hvert må komme.

Foruten solid tilstedeværelse på Nationaltheateret og ellers der det skjer i hovedstaden i sannhets-dagene, har NKF tenkt å bidra til forsoning langs det de omtaler som «fem spor.» Disse fem:

Medbestemmelse:
Egen statssekretær og eget direktorat for kvenske saker. Sikre retten til ressursgrunnlag for kvener. Styrke kvenske organisasjoner og frivillighet.

Språk:
Sikre individuell rett til kvenskopplæring fra barnehage til universitet i hele landet. Styrke eksisterende og sikre etablering av nye språksentre. Økte insentiver for å lære kvensk.

Kultur:
Etablere stipendordning til kvenske kulturutøvere. Utvikling av kvensk kunst og kultur. Registrering og vern av kvenske kulturminner.

Synlighet:
Økt kunnskap om kvensk språk, kultur og tradisjoner. Økt synliggjøring av kvener via Statskanalen NRK. Styrke finansieringen av kvenske medier.

Grensefolk:
Økt samhandling med søsterfolk i Sverige og Finland. Ivaretakelse av felles kulturarv, språk og tradisjoner. Forskning på felles historie.

Hvem blir så å se i Oslo? Naturligvis forbundslederen, Kai Petter Johansen, han skal blant annet holde appell på Stortinget under arrangementet, og blir senere å se som gjest i salen. Nestleder Unni Elisabeth Huru meldes å ville overvære framføringen fra galleriet, og begge blir i etterkant å se i myldringen, der hensikten er å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Flere fra forbundet er også til stede, invitert inn av Kventeateret i forbindelse med opplesningen. Styremedlemmene Kristin Mellem og Rune Sundelin er med, det samme er Kvenungdommens leder Kristine Jonas. Også folk fra Norske kvener Ytre Oslofjord tar togturen, de har jo kort reisevei så det passer ekstra bra. Samt naturligvis også andre fra kvenmiljøet som skal bidra til å lese rapporten.

«Vi håper at det blir et «kvenmiljø» i løpet av disse to dagene, uavhengig av om vi representerer Nkf-Rk eller ikke, så vi kan gjøre oss bemerket som en synlig og sterk minoritet», meldes det idet nedtellingen har skiftet fra dager til timer.