– Vi satser på oppstart i løpet av september, sier Kurt Johnsen, interimstyreleder for det nye språksenteret. (Foto: Arne Hauge)

 

I dag skal folkene bak Alta språksenter treffe et viktig valg.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Alta kvenforening har lenge jobbet med å få et bedre kvensk språktilbud i kommunen, og fikk i år innvilget 750 000 av Kulturdirektoratet for å starte opp språksenter. Nå er kommunen og Alta kvenforening godt i gang med å finne en kvalifisert daglig leder.

Tre kandidater

I stillingsutlysningen ble det opplyst at søker ønsket å ha språkferdigheter innen kvensk, tornedalsfinsk eller finsk, og at søkere med manglende kunnskaper måtte være villig til å lære seg kvensk. I forrige uke ble det gjennomført jobbintervjuer med de aktuelle kandidatene, kan Kurt Johnsen opplyse, han er leder i Alta Kvenforening og leder for interimstyret for det nye språksenteret.

– Vi har hatt tre kandidater til intervju, og nå sitter vi igjen med to aktuelle navn, sier Johnsen.

Videre forteller han at det blir et møte med kommunen i dag tirsdag for å komme frem til hvem av de to som bli ansatt.

– Vi håper å ha en daglig leder på plass i midten av september, vi vil ikke ha oppstart midt i ferien, sier han.

Barnehager viktigst

Planen er å begynne med innslag av kvensk språk og kultur i barnehager som har meldt interesse for det, og at det nye språksenteret i Alta vil høste erfaringer fra Porsanger som lenge har hatt kvensk i barnehager.

Utover arbeidet rettet mot de minste, så er det aktuelt for språksenteret å sette i gang språktrening, språkkurs, språkkafé og andre tiltak for å fremme kvensk språk og kultur.

Planen er altså å ha på plass en daglig leder i midten av september, eller starten av oktober, og få satt i gang arbeid med kvensk i barnehager fra høsten av.