Øystein Fredriksen i kjent stil. Her som kusk bak en lyngshest og sammen med Frida Lydia Virtanen under Kyläpeli 2023. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kommunen delte ut sin egen ærespris og takker vinneren for innsatsen han har gjort til nå innen kvensk kultur, for musikklivet og med lyngshestrasen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det var den 22. juni i år at Nordreisa kommune kunne dele ut Æresprisen 2023 i forbindelse med et kommunestyremøte. Prisen ble tildelt Øystein Fredriksen for hans innsats og engasjement for kulturlivet i kommunen over mange år.

Kommunen begrunner blant annet tildelingen med at Fredriksen har hatt en langvarig og stor innsats for å framme det kvenske.

«De ti siste årene har han stått i bresjen for å framme kvenkulturen. Dette har medført økt fokus på revitalisering av den kvenske kulturen, som er en viktig del av identiteten til innbyggerne i Nordreisa», heter det på kommunens nettside.

Fredriksen har også vært en viktig mann for Kyläpeli, landsbyspelet i Nordreisa, helt siden oppstarten i 2017 og fram til nå.

«Han har hatt en tydelig rolle i landsbyspelet, både som skuespiller og musikalsk leder. Han blir omtalt som en stor kulturformidler i Nordreisa», skriver kommunen.

Truet rase

De trekker også fram at Fredriksen gjennom en årrekke har vært en drivkraft innenfor det frivillige musikklivet og hans bidrag for lyngshesten, som er en truet hesterase.

Les også: Viser fram kvenenes hest denne helgen

«Han er en av flere nøkkelpersoner for revitaliseringen av lyngshesten, og har bidratt med positiv omdømmebygging og skapt økt interesse for rasen. Dette har ført til at lyngshesten nå er en viktig identitetsmarkør for folk i regionen», heter det.

Anerkjennelse

Æresprisen i Nordreisa kommune deles ut hvert andre år og denne tildelingen var den ellevte i rekken. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for innsatsen som er vist.

Prisen består av en pengesum på 10 000 kroner, et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone, og et produkt av Hilde Marie Lund. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som utgjør Ærespriskomiteen.