Kväänieatteri på Scenetekstivalen i oktober. (Foto: Kristin Nicolaysen)

 

Drømmen om eget kvensk teater nærmere enn noensinne.

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

– Det skjer ting hele tiden som bringer oss videre, sier prosjektlederen for Kvääniteatteri Inger Birkelund.

De er nå inne i år to av det treårige etableringsprosjektet, og ting tar form. Penger kommer på plass og premierer av forestillinger kan planlegges.

– Det handler hele tiden om å søke de støtteordninger som finnes. Vi holder jo på å bygge en institusjon, sier hun.

Kväänieatteri fikk vise fram noe av det de har jobbet med på Scenetekstivalen i oktober. (Foto: Kristin Nicolaysen)

Birkelund var nylig å se i Framtid i Nord hvor hun fortalte om hvordan reisen som startet i 2007 – med Paaskifestivalen – har fått dem dit de er i dag.

– Det er ganske sykt å tenke på at vi stod der i 2007, og ikke hadde noe å by på. Nå har vi masse, sier hun til avisen.

Les også: Inger bruker fortellertradisjoner for å løfte fram det kvenske

Satser stort og bredt

Kvääniteatteri vil ha fire store satsningsområder: barn, amatør, turné og synliggjøring av kvenske kunstnere.

– Barn er vår viktigste målgruppe. Her skal tre instruktører med kvensk bakgrunn allerede i år lage forestilling med barn, både i Nordreisa og i Vadsø. Samtidig satser vi på det vi kaller amatør. Å jobbe sammen både profesjonelle og amatører er utrolig givende og artig, sier Birkelund.

Et av de større prosjektene er turné, hvor teateret i regi av Frank Jørstad utvikler en forestilling kalt «det usynlige folket.»

– Sammen med mange dyktige folk jobber vi nå for å få fram et nytt manus om hvordan det er å være ung kven i dag. Planen er å ha premiere i september 2022. Vi har allerede hatt en visning på scenefestivalen i Tromsø i oktober. Her viste vi fram den første delen av det vi utviklet. Det kan godt være det blir flere sånne arbeidsvisninger underveis.

En million kroner i tilskudd

Allerede i desember 2020 kom en av de største gladmeldingene for kventeateret. Kulturrådet bevilget 887 000 kroner i tilskudd til etableringsprosjektet. Spesielt rørende for Birkelund var begrunnelsen lagt ved avgjørelsen til kulturrådet.

Kulturrådet mener Kvääniteatteri er et svært støtteverdig initiativ, med solid forankring både i det kvenske feltet og i en kunstfaglig kontekst. Etableringen representerer en svært viktig infrastruktur for det kvenske scenekunstfelter, og legger til rette for nye stemmer, kulturuttrykk og estetiske praksiser.

– Jeg begynte faktisk å gråte. Den anerkjennelsen betyr så enormt mye, sier Birkelund.

Også i år kom det gledelige nyheter for teaterprosjektet. I februar ble det klart hvem som skulle få tilskudd fra fylkeskommunen, og Kvääniteatteri var blant dem som fikk. Her fikk de bevilget 150 000 kroner for 2021 og 160 000 kroner for 2022 til teaterprosjektet «Det usynlige folket.»

– Forestillingen vil være Kvääniteatteris første egenproduserte scenekunstforestilling. Målet er å synliggjøre den kvenske kulturen og å gjøre det usynlige folket synlig, sier prosjektlederen.

Les også: Årets tilskudd klar – Barn og unge prioriteres

– Vi vil i tillegg søke om mer midler til 2022. Med det er faktisk hele etableringsprosjektet finansiert, og det er jo helt utrolig.

Neste steg

Med finansieringen på plass er neste steg i prosessen å få stiftet kventeateret som eget selskap. Målet er å kunne stifte det som et eget selskap før 2021 er omme.

– En del arbeid gjenstår i forhold til vedtekter, eiere og hvilken verdiskaping eierne ønsker. Det skal gjøres ordentlig, og da tar ting tid, sier Birkelund, som mest av alt håper kvenske institusjoner vil være med på å stifte selskapet.

– Frank Jørstad er en mentor for teateret og sa at vi skal bygge denne organisasjonen som en liten og hissig moped. Det synes jeg var et fint bilde på det vi tenker, ler hun.