.

Språkrådet har gitt stipend til Eskild Johansens mastergrad om kvenene.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

I sommer gikk Språkrådet ut og etterlyste mastergradstudenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Stipendene er på 20.000 kroner.

Nå er stipendet for nasjonale minoritetsspråk delt ut, og denne gangen gikk det til et kvensk prosjekt.

– Eskild Johansen har fått stipend for å undersøke effekten av fornorskningsprosessen og språkskifter, forteller Verena Schall i Språkrådet.

Språkrådets begrunnelse for avgjørelsen skal være at det er et prosjekt som både er interessant og viktig.

– Det blir svært spennende å se hva han finner ut, sier Schall.