I Vardø blir man tatt i mot av et byskilt på norsk og kvensk. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Tre av stedsnavnskiltene i Vardø er på kvensk. Det er ordføreren stolt av. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Vardø – Vuorea (Foto: Heidi Nilima Monsen)

To- og trespråklige skilt dukker opp på stadig flere steder i Troms og Finnmark. De fleste tospråklige stedsnavnskiltene har fram til nå vært der det der det norske navnet har stått sammen med det samiske, men i Vardø kommune er det satt opp tre stedsnavnskilt der det kvenske navnet står sammen med det norske.

– Det er mange i Vardø som har finsk avstamming og finske røtter, og det er også mange som bor i Vardø kommune i dag som er kommet i fra Finland, sier Vardø-ordfører Ørjan Jensen. 

I dag har Vardø by, Kistrand og Komagvær blå stedsnavnskilt på kvensk.

– Jeg er selvsagt stolt over å være ordfører i en kommune med sterke finske røtter. Vardø og Kiberg har en meget lang og rik historie og ligger i bevisstheten til oss alle. Også den kvenske/finske historien er vi stolte av, sier ordføreren. 

– Vardø har i mange hundre år vært en flerkulturell kommune med påvirkning og innflytelse fra land rundt oss, og i de senere årtier fra land enda litt lengre i fra oss, forteller Jensen.

Kiberg – Kiiperi (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

 

Komagvær – Kumaveri (Foto: Heidi Nilima Monsen)