Det hele begynner i klasserommet, faktisk også i barnehagen. (Illustrasjonsfoto: Christina Gjertsen)

 

«Klasserommet var den viktigste arenaen for fornorskningen og kan bli den viktigste arenaen for revitalisering av tapt språk og kultur.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. (Foto: David Jensen, UiT)

Som ventet er skole og språktap to av de viktigste temaene i rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram for Stortinget i dag. Blant annet foreslår kommisjonen en «nasjonal satsing på gjennomgående språkopplæring for kvensk og samiske språk fra barnehage til voksenopplæring.»

Sikre framtid

Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, og peker på at der klasserommet var den viktigste arenaen for fornorskning – kan den samme arenaen bli den viktigste for revitalisering. I så tilfelle trenger vi folk som kan undervise barna, minner hun om.

– For å sikre mindretallsspråkene ei framtid over generasjoner er den prekære oppgaven å utdanne lærere med språkkompetanse til skoler og barnehager. Slik kan språk igjen bli samfunnsbærende eller tydelige element i den enkeltes trygge selvhevdelse, sier Tveiterås.

Les hele saken her: Forsoning i klasserommet

Vil opprette senter

Når det gjelder øvrige forsoningstiltak som framkommer av rapporten fra Sannhetskommisjonen, så merker vi oss foreløpig at opprettelsen av et eget senter står på lista. Mer presist mener kommisjonen at det bør opprettes et Senter for kunnskap, forskning, formidling og forsoning knyttet til fornorsking. Her et sitat fra det aktuelle stedet:

«Senterets viktigste oppgave er å bøte på den kunnskapsmangelen kommisjonen har avdekket. Målet for kommisjonens forslag til tiltak er å legge til rette for kunnskapsmessige, holdningsmessige, handlingsmessige og emosjonelle endringer som kommer samers, kveners og skogfinners ønsker og behov i møte», står det altså i kommisjonens rapport.

Kvenene har få sentre, Sannhetskommisjonen foreslår å opprette et senter til. Bildet viser Kvensk institutt i Børselv. (Foto: Arne Hauge)

Kvenene har få sentre, Sannhetskommisjonen foreslår å opprette et til. Det vil i så fall komme også skogfinnene og samene til gode. Bildet viser Kvensk institutt i Børselv. (Foto: Arne Hauge)