Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes lover å sette seg grundig inn i rapporten. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

– En viktig dag å takke de 760 enkeltpersonene som har fortalt sine historier, sier stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Torsdag 1. juni ble rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med de siste fem årene formelt overlevert til Stortinget.

En av de som var til stede i Lagtingssalen under overleveringen, var Bjørnar Moxnes, som er stortingsrepresentant og leder i partiet Rødt.

På spørsmål om hvor godt han kjenner til prosessen, svarer han slik:

– Oppdraget som ble tildelt kommisjonen kjenner jeg godt til. Det var et langvarig arbeid med innsats fra mange enkeltpersoner, ikke minst fra både kvenske, samiske og skogfinske miljøer, sier Moxnes.

Han mener Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i mai 2017 ble avgjørende for at det ble satt ned en kommisjon.

– Resultatet har jeg nå fått i hånda. Innholdet kjenner jeg ikke så godt enda, men det skal vi sette oss grundig inn i, lover stortingsrepresentanten.

Pågår fortsatt

– I dag er det viktig å takke alle de 760 enkeltpersonene som har bidratt og fortalt sine historier, og erkjenne at det å få til en forsoning ikke er gjort på et blunk. Det er ikke noe som gjøres i dag. Det er det arbeidet som vi setter i gang fra nå, som kan bidra til det på sikt, sier Moxnes.

– Nå blir det en prosess i Stortinget. Det er mye som skal pløyes igjennom. Det er nok en del her som både bør og kan gi bakoversveis med tanke på hvordan det norske storsamfunnet har behandlet minoriteter, både kvener, samer og skogfinner.

Moxnes mener det er et paradoks at urett ikke bare ble begått i tidligere tider.

– Urett er ikke noe som bare ble begått i det forrige århundret, på 1800-tallet eller før den tid. Også i dag er det viktige rettighetskamper som pågår.

Lutter øre

– Hvor godt kjenner du til kvenenes kamper?

– Det var en diskusjon på landsmøtet vårt (Rødt, journ. anm.) i april om det. Jeg kjenner for lite til det, men har fått en rapport som er et godt lærestykke. Men vi har mange i våre rekker som jobber godt og grundig for å også løfte kvenens situasjon, rettigheter og kamp høyere på dagsorden.

– Kommer ditt parti til å lytte til kvenene?

– Vi vil definitivt høre på det kvenene har å si, avslutter Moxnes.