– Det er fortsatt liten kunnskap om jødenes historie i Norge – og kanskje særlig om jødene i nord. Jeg er derfor glad for at vi kan gi støtte til gode initiativ som bidrar til at den jødiske historien i Norge blir mer kjent, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Pressemelding, kommunal- og moderniseringsdepartementet | Dato: 30.05.2018

Forlaget Press AS får 238 000 kroner for å lage en nyutgivelse av Oscar Mendelsohns verk Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, i anledning av at det i 2019 er 100 år siden forfatterens fødsel.

Verket ble utgitt første gang i 1969. Bøkene tar for seg ulike sider av jødisk liv i Norge, blant annet jødisk slekts- og menighetshistorie, antisemittisme i Norge før og etter 1940, holocaust og rettsoppgjøret.
Forlaget har tidligere fått midler fra departementet til å lage en digitalisert versjon av verket, som skal gjøres tilgjengelig for jødiske formidlingsinstitusjoner.

Manus til skuespill

Før andre verdenskrig hadde Tromsø en gruppe godt integrerte jødiske innbyggere. Deres skjebne har fått lite oppmerksomhet.
Medlitt AS ønsker å utvikle manus til et skuespill som tar utgangspunkt i den jødiske minoriteten i Tromsø før, under og etter andre verdenskrig.

Departementet gir 130 000 kroner til prosjektet.
– I arbeidet mot antisemittisme er kunnskap et av de viktigste verktøyene. Begge prosjektene er med på å belyse de norske jødenes historie og tilhørighet til landet, sier Olli.

Sikre like muligheter og motvirke diskriminering

I 2018 er det bevilget over syv millioner kroner i tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter som skal støtte virksomheter som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering.
Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene jøder, skogfinner, romanifolk/tatere, kvener/norskfinner og rom (sigøynere).