Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

De fleste nordmenn er på nett, men fremdeles er det mange som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester.

Jo raskere utviklingen går, desto større er faren for at noen faller utenfor det digitale samfunnet. Derfor går stat og kommune sammen om Digihjelpen, som skal bidra til at flere kommuner har et lavterskeltilbud til sine innbyggere.

Samordne innbyggerservicen

Tilbudet skal bidra til å videreutvikle og samordne innbyggerservicen som kommunene allerede tilbyr sine innbyggere.

– For å unngå et digitalt klasseskille er det viktig at stat, kommune og frivillige organisasjoner samarbeider godt og hjelper dem som trenger det. Digihjelpen skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud for innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det er kommunene som kjenner innbyggerne best og kan tilpasse ordningen etter lokale behov.

– Det kan være ulike oppgaver innbyggerne ønsker hjelp til. Noen trenger kanskje hjelp til å søke om barnehageplass på nett, mens andre trenger bistand til å søke om bostøtte eller lese skattemeldingen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Netthåndbok

I slutten av mars lanserer KS en netthåndbok med gode råd til kommuner som ønsker å etablere eller forsterke et veiledningstilbud. Her kan man også lære av kommuner som allerede har et slikt tilbud.

Netthåndboken lanseres på KS sine hjemmesider 31. mars 2018.