Kvenene trenger friske penger, her var det mye gammelt. Hvert høst fornyes håpet, kan forslaget til neste års statlige budsjett bidra til mer fart på de kvenske sakene? (Foto: Arne Hauge)

 

Spørsmålet er om «den kvenske våren» gjenspeiles i forslaget til statsbudsjettet for 2022.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

For neste år er kvenske formål foreslått med i underkant av 300 000 kroner mer enn i fjorårets statsbudsjett – altså en positiv utvikling, om enn liten så vel i tall som prosentandel økning.

Kvensk språk og kultur er mer presist foreslått med 11,118 millioner kroner for 2022. Saldert budsjett for inneværende år viser at posten sto oppført med 10,836 millioner, en økning på 282 000 kroner.

Målet for ordningen er å bidra til å revitalisere kvensk språk og fremme kvensk/norskfinsk kultur. Midlene blir tildelt formål som eksempelvis språkreir i barnehager og språksentre.

Det vil også bli tildelt driftsmidler til kvenske språk og kultursentre, og kvensk avis. Det vil gis prosjekttilskudd etter søknad til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Noe som inkluderer frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner og institusjoner, som har som kulturformål å styrke kvensk språk og identitet.

Kvensk barnehagetilbud er foreslått med 0,8 millioner. kroner, som vi forstår i den spesifikke hensikt å hjelpe barn til å lære seg kvensk i tidlig alder og videreføre språket til nye generasjoner. I tillegg, kan det erfaringsvis anføres, vil barna med økt sannsynlighet velge kvensk videre under utdanningen sin, noe som i sin tur styrker grunnlaget for mer midler til kvenskspråklig tilbud i skoler. I kunnskapsdepartementets foreslåtte budsjett for tiltak i grunnopplæring, er det foreslått tildelt 9.154 millioner kroner.

Kvensk i høyere utdanning skal det også satses på, ved Norges Arktiske Universitet UiT, og på stimuleringsordninger for å få studenter til å velge kvensk. Kan vi altså lese av årets forslag til statsbudsjett.