Kiruna har ved ulike tilfeller vært stedet å være også for kvener. I januar er det ny sjanse for den som har anledning, i form av workshop for meänkieli. Bildet er imidlertid fra høsten 2018, da Göran Johansson, Sören Fjällborg, Jan Daleng og Alf E. Hansen la detaljene for kvensk samling i Kiruna. Denne gangen er det ikke dem, men institutt for språk og folkeminner som sørger for lærdommen. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Språket inne i en langsiktig revitalisering.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Som ledd i et handlingsprogram for bevaring av de nasjonale minoritetsspråkene, arrangerer det svenske Institutt for språk og folkeminner på nyåret et workshop i meänkieli.

Det er Sveriges regjering som har gitt instituttet i oppgave å få fram forslag til langsiktig handlingsprogram, der hensikten er å fremme mulighetene for at de nasjonale minoritetsspråkene kan revitaliseres og fortsette som levende språk i Sverige. Programmet skal overleveres regjeringen innen 15. mai neste år, der man i god tid før den datoen holder blant annet workshop:

«Før og under workshoppene vil vi at deltagerne funderer over hvilke språklige behov og muligheter mennesker har i ulike aldrer og i livets ulike hendelser. Hva behøves for å støtte språket hos små barn? Hva kan få en tenåring til å anvende språket mer?» skriver instituttet på sin hjemmeside.

Vi tar med at workshoppen i meänkieli holdes 14. januar 2020, på Scandic Ferrum i Kiruna. I februar blir det ytterligere en workshop, og da i Stockholm.

 

Meänkieli:

Tervetuloa workshophiin jonka teema oon kunka meänkieltä saattas tukea läpi elämän.

Mitä ja miksi?
Hallitus oon antanu Kielen ja kansanperintheen instityytile (Isof) tehtävän ette laittaa kauaskantonen toimintaohjelma kansalisille minuriteettikielile suomele, jiddischille, meänkielele ja romani chibile. Toimintaohjelman tarkotus oon eistää maholisuuksia ette kansalisia minuriteettikieliä vois revitaliseerata ja ette net säilys elävinnä kielinä Ruottissa. Toimintaohjelma jätethään hallituksele viimisthään 15 toukokuuta 2020.
Met haluama laittaa semmosen toimintaohjelman jossa keskipistheessä oon intiviiti ihminen. Sentähen met laitama workshoppia joittenka teema oon ette kunka meänkieltä saattas tukea läpi koko ihmisen elämän.

Kunka?
Met haluaisimma ette osalistujat hunteerais ennen workshoppia ja itte workshopin aikana sitä ette minkälaisia kielelisiä tarpheita ja maholisuuksia ihmisillä oon eri ikäsinä ja elämän eri vaihheissa. Mitä siihen tarttee ette tukkee pienten kläpitten kieltä? Miten sais net jotka oon tonoorinkia käyttämhään kieltä enämpi? Ja niin eespäin.

Koska ja missä?
Met järjestämmä workshopin 14 päivä tammikuuta 2020, kl 9.30-16.00 Scandic Ferrumissa Kierunassa.
Ilmottautuminen
Ilmota ittesti johonki kahesta workshopista formyläärilä joka löytyy täältä.
Met haluamma mielelä ette sie ilmotat ittesti viimisthään 18 päivä joulukuuta. Sen jälkhiin met otama ilmottautumisia vasthaan sen mukhaan jos oon vaphaita paikkoja jäljelä.

Matka, korvaukset
Jotku oon semmosessa työssä ette heän työtehtävhiin kuuluu osalistua tämmössiin workshophiin ja heän työnantaja ylheensä maksaa kostanukset. Kaikila ei kuitenkhaan ole semmosta työtä ja heile Isof saattaa maksaa sopimuksen ja tarpheen mukhaan reisun ja majotuksen. Kokkouskorvaus oon 450 kruunua. Jos sie hääyt ottaa leetiä sinun työstä tämän workhopin takia ja sulla oon siittä toistus sinun työnantajalta, niin sie saat korvauksen menetystä palkasta. Se korvaus oon korkeinthaan 2000 kruunua. Jos sulla oon oma firma niin sie tarttet Vakkuutuskassasta semmosen toistuksen jossa oon tiot ”om sjukpenninggrundande inkomst”.