Endelig har de kvenske bøkene på bokhandelen på Universitetet i Tromsø fått rett merkelapp. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Endelig har de kvenske bøkene på bokhandelen på Universitetet i Tromsø fått rett merkelapp. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Etter at de kvenske bøkene på bokhandelen ved Universitet i Tromsø har vært sortert under merkelappen «Norsk for utlendinger» siden i vår en gang, har nå bøkene endelig fått egen merkelapp: «Kvensk».
Tipseren som gjorde Ruijan Kaiku oppmerksom på universitetsbokhandelens underlige merking av kvensk litteratur, kan fortelle at bøkene hadde stått slik siden i vår. Men etter at feilmerkingen ble påpekt, tok bokhandelen raskt grep og endret merkingen.

 

Kvensk litteratur har i flere måneder vært merket som "Norsk for utlendinger" på universitetetes bokhandel i Tromsø. KUVA ANONYM TIPSER

Kvensk litteratur har i flere måneder vært merket som «Norsk for utlendinger» på universitetetes bokhandel i Tromsø. KUVA ANONYM TIPSER