Leder i Skogfinneforeningen Rune Hernes Bjerke og nestleder Wenche Blomberg svarer på statssekretær Emma Lind (V) uttalelser i Klassekampen om den manglende pengestøtten til nytt museumsbygg. (Foto: Finnskogens hus/Norsk Skogfinsk Museum/privat)

 

I dette innlegget går Skogfinneforeningen innpå Kulturdepartementets taktikk om å holde Norsk Skogfinsk museum så lite som mulig. 

 

Leserinnlegg

 

Dette innlegget gikk først på trygg i Klassekampen 23. juni som et svar til denne saken.

Kulturdepartementet fortsetter sin struping av skogfinnene og deres flaggsak: nytt museumsbygg. Statssekretær Emma Lind (V) eksponerer 18.6 sin uvitenhet om hva som foregår i eget departement. Treneringen av Norsk Skogfinsk Museums nybygg har pågått i årevis som en del av avdelingsdirektør Stein Sægrovs masterplan for museumsstrukturen i Norge.

Det er på høy tid å henge bjella på katta og påpeke en bister realitet: Dagens diskriminering av minoritetene er det forvaltningen som står for. I dette tilfellet skjer umyndiggjøringen ved påstander om manglende kompetanse for et stort byggeprosjekt – som om institusjonens størrelse skulle ha noe å si for kvaliteten på gjennomføringsevnen. Det fins nok av prangende eksempler på store organisasjoner som tilsynelatende har hatt både gjennomføringsevne og kontroll, men likevel havnet i grøfta med overskridelser i mong-klassen. Så dette er bare vikarierende argumenter for hovedstrategien: Å strømlinjeforme museumsstrukturen, om det så må gå på bekostning av en nasjonal minoritet. Dette perspektivet ser det ut til at politikerne har særdeles vanskelig for å få øye på.

Rune Slagstad har gitt en glimrende beskrivelse av ”de politikkutformende doldisbyråkratene” i et stort essay i Klassekampen 16. april 2013, der han påpeker at politikerne er ” blitt en slags saksbehandlere for politikkutformende byråkrater ” (vår uth.). Han viser til prosessen rundt nytt nasjonalmuseum, som ble ”initiert av en avdelingsdirektør i Kulturdepartementet som en rent administrativ fusjon – for øvrig samme avdelingsdirektør som hadde utformet ABM-meldingen. Byråkraten bak prosjektet, Stein Sægrov, skyr offentlighetens lys; han opplater aldri sin munn om det han i departementale påtegninger kaller sin «masterplan».”

Kulturdepartementet har i årevis sulteforet Norsk Skogfinsk Museum. Taktikken har vært å holde museet så lite som mulig, for så å bruke det mot dem, noe Skogfinneforeningen har påpekt i en høring i Kulturkomiteen nylig. NSM skal etter Sægrovs ”masterplan” underlegges Anno, om så jord og himmel sprekker. Denne strategien innebærer imidlertid et eklatant brudd på den europeiske rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter som Norge har tiltrådt – noe som er helt uten interesse i departementet.

Emma Lind og hennes sjef bør snarest ta inn over seg at de har myndighet til å instruere sitt embetsverk. De rekker det før valget.

 

Skogfinneforeningen

Rune Hernes Bjerke, leder

Wenche Blomberg, nestleder