Situasjonen ved kryssing av grensen har lenge vært restriktiv, men oppmykning står for døren. (Foto: Arne Hauge)

 

Ser for seg å opplyse folket i forbindelse med ny retningslinjer.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Også Finland har sitt eget «rajavartiolaitos», grensevaktvesen, som tirsdag denne uken gikk ut med en invitasjon til informasjonsmøte. Møtet blir av naturlige grunner holdt digitalt, og det er mer spesifikt media som inviteres. Tanken er at sistnevnte skal informere videre til folket, om hva det medfører at grensekontrollen fra Schengen-land til Finland nå er i ferd med å avsluttes.

Hva vil dette bety for reiser og ankomst til landet vårt, spør man seg i anledning møtet, som finner sted i dag onsdag 21. juli i timen fra 15 til 16. Vi antar at dette er oppgitt i finsk tid fra rajavartiolaitos og helse- og sosialministeriet, så en time tidligere for vårt vedkommende.

På møtet blir det oppdatering på endringer og korona-risiko relatert til reise til vår nabo, og det blir anledning til å spørre om det man lurer på i forbindelse med samme tema. En mulig utfordring kan være at presentasjonene ifølge arrangøren holdes på finsk, men etter alt å dømme blir det likevel anledning til å spørre om oppklaringer på engelsk.

Etter lang tids begrensninger skjer det nå altså grenseoverskridende ting, kan det konkluderes. Her har du informasjonen på finsk:

Kutsu medialle

Sisärajavalvonta päättyy – mitä se tarkoittaa matkustamiselle ja maahantulolle? Rajavartiolaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen taustatilaisuus Tervetuloa kuulemaan 26.7. voimaan tulevista muutoksista rajavalvonnassa sekä matkustamiseen liittyvistä ajankohtaisista epidemiariskeistä Rajavartiolaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä mediatilaisuudessa. Tilaisuus on luonteeltaan taustoittava.

Aika: ke 21.7.2021 klo 15–16

Tilaisuuden ohjelma:

15.00 Tilaisuuden avaus ja huomioita juoksutuksesta: Viestintäsuunnittelija Salla Nazarenko, Rajavartiolaitos.
15.05 Rajaturvallisuusasiantuntija, komentaja Tomi Kivenjuuri, Rajavartiolaitos:

  • Sisärajavalvonta päättyy – mitä se merkitsee?
  • Matkustusohjeet 26.7 alkaen

15.20 Osastopäällikkö Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö:

  • Matkustamiseen liittyvät epidemiariskit
  • Eri viranomaisten rooli terveysturvallisuuden takaamisessa

15.40 Kysymyksiä ja vastauksia

16.00 Tilaisuuden päätös