Annie Blomi. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

I drøye to år har hun styrt skuta på Halti kvenkultursenter. Nå blir den jobben up for grabs. – Jeg har stortrivdes, men det er noe eget med klasserommet og elevene, sier Annie Blomli (42).

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Å bytte jobb er en prosess og jeg har vurdert mye att og fram. Det blir vemodig, for jeg har trivdes veldig godt både i kvenkultursenteret og på Halti-huset. Et utrolig godt fagmiljø som jeg unner alle å få oppleve. Men selv om jeg har det fint i arbeidet jeg har nå, så har jeg stadig kjent på dragningen tilbake til klasserommet, til elevene og formidlingssituasjonen. Det er noe eget og givende å bidra til å gjøre en forskjell for elevene, sier Annie Blomli.

Det var den 1. april 2022 at reisakvinnen tiltrådte som daglig leder ved Halti kvenkultursenter IKS. Når sommeren er over og det atter dukes for valfarting til våre mange læresteder, blir hun igjen å se i gamlejobben ved Storslett skole. Som lærer. Så har hun da også lærerutdanning pluss en master i skoleledelse.

Permisjonskvoten var oppbrukt da hun for to år siden ble daglig leder, hun måtte si opp lærerjobben. Noe som betyr at hun igjen måtte skrive søknad, stille til intervju og spent vente på beskjed. For tiden bygges nye Moan skole på Storslett for trinnene første til sjuende, og da blir Storslett skole en ren ungdomsskole. Der skal Annie fortsette å være. Hun beskriver to givende år i det kvenskes tjeneste:

Sett utviklingen

– Kompetansen på nabokontorene er stor og kollegene er greie og behjelpelige. Jeg har lært mye om det kvenske miljøet som jeg ikke kunne fra før, og sett at det er større enn det som er synlig utad. Så ja, jeg kan absolutt anbefale denne jobben til folk som vurderer å søke, bekrefter hun.

Det har vært mye jobb og mange kvenske opplevelser for Annie Blomli. Sist var det seks søkere, så spennende å se hvor mange som denne gangen skal til dyst om den attraktive daglig leder-jobben. (Arkivfoto: May-Britt Blomli)

Opplevelsene har stått i kø. Fra Paaskiviiko og Kyläpeli til språkleir i Sverige og Oslo-reise da Sannhetsrapporten ble lagt fram. Fått mange gode relasjoner i inn- og utland, og sier at hun definitivt har sett en utvikling i det kvenske siden hun startet i jobben. Hun kom da også inn midt i en kvensk vekstperiode. Erfaringene, sier hun, tar hun med seg til skolen.

Kvensk kontaktperson

– Helt klart. Det jeg har lært om det kvenske kan jeg bruke både i egen undervisning og i prat med kolleger. Nå kjenner jeg også til hva skolen kan ha nytte av her på kvenkultursenteret. Utstillinger og annet, sier hun. Som vi forstår; en god brobygger og kontaktperson mellom skoleungdommen og det kvenske i hjemkommunen Nordreisa.

Blomli har mye jobb med mandagens Paaskiviiko-start, men har likevel begynt å sysle med stillingsannonsen. Sist var det seks søkere, fire av dem kvinner, det blir spennende å se hvem som overtar. Utlysning blir i løpet av sommeren, forhåpentligvis med tilsetting i løpet av august.