Lars Kristian Waale fra Utdanningsforbundet deltar på det åpne møtet i Horten kommende helg. (Foto: Privat)

 

Program og innhold for det nærstående åpne møtet i Horten er klart. 

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Som en del av fornorskingsprosessen må vi innse at lærere har jobbet for, og ikke imot, at samiske, kvenske og skogfinske elever skulle forlate eget språk, identitet og levesett for å bli mest mulig lik norske elever.

– Konsekvensen av dette arbeidet er familier som har forlatt sin egen kulturelle tilhørighet for å bli en del av det norske storsamfunnet.

Det uttaler leder i Utdanningsforbundet Vestfold, Lars Kristian Waale, i forbindelse med Norske kvener Ytre Oslofjords åpne møte i Horten den 25. november. Det skriver kvenforeninga i en pressemelding.

Les også: Sannhet og forsoning: Hvordan kan lokalpolitikere bidra?

Ifølge nevnte pressemelding deltar Utdanningsforbundet, ved nevnte Waale, på møtet for å beklage lærernes aktive deltakelse i fornorskningspolitikken. Waale skal holde en av innledningene og delta i påfølgende samtale.

– Utdanningsforbundet ønsker å ta et oppgjør med disse overgrepene. I tillegg vil forbundet jobbe for at skolen nå blir en arena for revitalisering av språk, levesett og tradisjoner, sier Waale, ifølge pressemeldinga.

Innledninger og samtale

I sin innledning skal Waale snakke om hva Utdanningsforbundet gjør for at lærere kan undervise om det kvenske og at skolen som institusjon tar mer ansvar.

Videre skal Unni Elisabeth Huru, som er nestleder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, sammen med Anna-Kaisa Räisänen fra Kainun institutti – Kvensk institutt og varaordfører i Horten kommune, Eddy Robertsen, holde sine innledninger.

Huru snakker om kvenforbundet som pådriver for å gjenoppreise kvensk språk, kultur og samfunnsliv og arbeidet med rapporten til Sannhets og forsoningskommisjonen.

Räisänen spør seg hvilken rolle skolen hadde i fornorskningspolitikken og hvilken rolle skolen kan ha i forsoningsprosessen, før varaordfører Robertsen spør hva lokalpolitikere kan gjøre for at barna i Horten skal få lære om kvener i inneværende år.

Etter de fire innedningene blir det samtale rundt det som har kommet fram i dem og spørsmål som dukker opp underveis. Målet er, ifølge arrangørene, å hente opp læring, fremme muligheter og finne standpunkt. Forannevnte Huru er samtaleleder.

Det åpne møtet har fått navnet «Skolens rolle i fornorskning og forsoning» og finner sted på Horten frivillighetssentral den 25. november fra klokken 12 til 16. Ifølge arrangørene er møtet gratis og åpent for alle. Det vil også være enkel bevertning.

Sort kapittel

I august i år kom leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, med en beklagelse til kvenene, samene og skogfinnene på vegne av norske lærere. Dette for den uretten de har vært utsatt for gjennom flere generasjoner.

Les også: Beklager skolens urett mot kvener, samer og skogfinner

Beklagelsen kom i etterdønningene av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som ble offentliggjort i juni.

«Fornorskningsprosessen er et sort kapittel i læreprofesjonens historie», sa Handal.