Foto: Den norske kirke

 

Både Kristin og Åsne Kummeneje skal bidra til et sterkere kvensk kirkeliv.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var i forbindelse med årets utgave av Kvenfolkets dag 16. mars at Den norske kirke gjentok sitt ønske om å styrke kvensk språk og kultur. Det var Kirkemøtet som bestemte dette, samtidig som ei ny arbeidsgruppe for kvensk kirkeliv nå har kommet på plass.

Gruppen har en rekke kjente navn, der Kristin Mellem er oppnevnt av Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, og hennes tantebarn Åsne Kummeneje Mellem er oppnevnt av kirkerådsdirektøren. Sistnevnte har også oppnevnte lederen, Arne Willy Dahl. Gruppen får ellers med seg Elin Marianne Seppola Brandvoll oppnevnt av Kvensk Finsk Riksforbund – Kveeni Suomi Liitto, og Raija Nakken, oppnevnt av Norsk Finsk Forbund – Norjalais Suomalainen Liitto.

– Kvenfolket er en av de nasjonale minoritetene i Norge, og har sin naturlige plass i Den norske kirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som også viser til at dagen er relevant for hele landet.

– Selv om de tradisjonelle kjerneområdene for kvensk språk og kultur er i Nord-Hålogaland, bor det kvener over hele landet. Kvenfolkets dag er viktig for kirken fra nord til sør, sier hun.

Det var i 2022 at Kirkemøtet vedtok styrkingen, der arbeidsgruppen nå skal foreslå endringer i hvordan kvensk kirkeliv er organisert i Den norske kirke.

– Siden 2010 har Den norske kirke hatt et nasjonalt utvalg for kvensk kirkeliv, oppnevnt av Nord-Hålogaland bispedømme. Den nye arbeidsgruppen skal se på hvordan kirken skal organisere kvensk kirkeliv i årene fremover, sier Raaum.

Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere hvilke oppgaver og ansvar et nasjonalt kvensk organ bør ha, og hvordan medlemmene skal oppnevnes. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som kommer 1. juni, skal inngå i gruppens arbeid. Forslagene fra arbeidsgruppen skal leveres til Kirkerådet i løpet av året.