Glade tornedalinger i et bilde fra februar i fjor. Forbundet ledes av hun vi ser i midten, Kerstin Salomonsson, som nylig undertegnet en svensk deklarasjon til beste for demokratiet. (Pressefoto Tornionlaaksolaiset STR-T)

 

I løpet av året må tornedalingene gjennomføre minst en aktivitet til beste for det svenske demokratiet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det vil si, det er tornedalingenes forbund Tornionlaaksolaiset som må gjøre den gode gjerningen, etter at de nylig undertegnet en nasjonal deklarasjon for et sterkt demokrati.

I en pressemelding om saken utsendt torsdag 21. januar i år understreker STR-T at de er en demokratisk oppbygd organisasjon, som hevder alle menneskers likeverd og rettighet. De skriver at ved å undertegne deklarasjonen påtar de seg å virke for at flere får kunnskap og bevissthet om det demokratiske systemet, arbeide for at flere deltar aktivt og står opp for demokratiet, samt bidra til et samtaleklima som kjennetegnes av åpenhet og respekt.

«Behandlingen av nasjonale minoriteter er et lakmuspapir på hvor bra demokratiet fungerer», heter det fra forbundet, ved blant andre leder Kerstin Salomonsson.

Foruten generell støtte til et demokrati som beklageligvis er under press rundt om i verden, markerer deklarasjonen også hundreårsjubileum for demokratiets gjennombrudd i Sverige. I 1921 kunne nemlig både kvinner og menn – for første gang i vårt naboland – stemme i valget til riksdagen.

«Vårt demokrati – verdt å verne hver dag», kan vi lese fra deklarasjonen, som er laget av komiteen «Demokratiet 100 år.» De skal legge fram resultatene fra sitt oppdrag innen 1. juni 2022, og ved å underskrive har Tornionlaaksolaiset forpliktet seg til en konkret innsats for demokratiet i sitt hjemland. De kan gjøre en innsats internt i forbundet, eller velge å gjøre en innsats overfor en ekstern målgruppe. Eller begge deler.

Det som i alle fall er sikkert, er at forbundet i 2021 kommer til å fortsette sitt gode arbeid for tornedalinger, kvener og lantalaiset. Framgår det altså av pressemeldingen. Her er ei lenke for deg som vil lese mer om den svenske demokratideklarasjonen:

Vårt demokrati – verdt å verne hver dag