Også i Sverige tar de til å strømme inn, de mange historiene om overgrep mot tornedalsfolket. Her ser vi kirken på Hedneset/Hietaniemi i Tornedalen. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Også for svenske sannhets-utredere er det vanskelig å unngå å bli berørt av historiene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Erfaringene må aldri glemmes», sier den nyansatte Eva Kvist i den svenske sannhetskommisjonen for tornedalinger, kvener og lantalaiset. Der skal hun arbeide i halv stilling som sekretær, en jobb hun ganske nylig startet i. Det er minoritet.se som melder dette.

Målet er å samle inn vitnemål om overgrep mot den tornedalske minoriteten, og Kvist sier overfor nettstedet at det er vanskelig å ikke bli berørt av historiene. Kommisjonen har en tid holdt informasjons-kaffemøter i Tornedalen, men går nå over i en fase med personlige møter med folk med historier på hjertet. Det er til dette arbeidet at Kvist kommer in, meldes det.

– Personlig håper jeg at dette er et område som i framtiden får en større plass i historiebøkene og at det også belyses i skolene, sier Kvist, som samtidig fortsetter i sin deltidsstilling for tornedalingenes forbundt STR-T. Her kan du lese hele intervjuet med henne:

Erfaringene må aldri glemmes